przejdź do treści
UE
dnia 12.06.2013 roku

Szkolny Ośrodek Kariery w Płotach.

Szkolny Ośrodek Kariery przy Zespole Szkol Ponadgimnazjalnych powstał w 2008 roku.

Jest to miejsce, w którym uczniowie zdobywają wiedzę o sobie, swoich zaletach i predyspozycjach zawodowych, zdobywają umiejętność odnalezienia swojego miejsca w życiu zawodowym, poznają zasady rządzące rynkiem pracy,  uzyskują informacje o lokalnym rynku pracy, a także poznają podstawy prawa pracy.

 Zadaniem doradcy zawodowego jest wspieranie młodzieży, pomoc w ich rozwoju osobistym i osiąganiu sukcesów, a także wytyczanie dalszych szlaków edukacyjnych.

Poradnictwo zawodowe prowadzone jest w ramach zajęć grupowych i indywidualnych. Doradca zawodowy prowadzi także indywidualne sesje z zakresu poradnictwa zawodowego, których celem jest ukształtowanie czynnych postaw osób uczniów w tym określenie ich predyspozycji i rozpoznanie potencjału zawodowego, pomoc w określeniu celów edukacyjno- zawodowych, oraz opracowanie indywidualnego planu działania. Konsultacje indywidualne polegają na przekazaniu informacji na temat zasad przygotowania dokumentów aplikacyjnych- CV oraz listu motywacyjnego uwzględniającego posiadane predyspozycje, umiejętności i zainteresowania.

Natomiast zajęcia grupowe prowadzi metodą warsztatową, w oparciu o różnego rodzaju techniki aktywizujące uczniów.

Ostatnie zajęcia warsztatowe dotyczyły: „Budowania pozytywnych relacji z innymi"

Celem zajęć była poprawa umiejętności komunikowania się, pracy zespołowej i wzbudzania sympatii w relacji z rówieśnikami, nauczycielami, rodzicami i dorosłymi.

Wiek młodzieńczy to wiek wielu konfliktów, najczęściej z rodzicami, rówieśnikami bądź  nauczycielami. Młodym osobom, które dopiero wchodzą w życie dorosłych czasem niezwykle trudno jest się porozumieć z osobami starszymi. Z czego to wynika? Z braku umiejętności prawidłowego komunikowania się oraz z nieznajomości zasad komunikacji między ludźmi. Zajęcia z doradcą zawodowym poświęcone są takim zagadnieniom jak:  prawidłowa komunikacja, autoprezentacja, asertywność, budowanie prawidłowych relacji międzyludzkich, zaznajomienie z wymogami rynku pracy i wielu innym.

Wartością zajęć było uświadomienie uczestnikom roli norm kulturowych, co w przyszłości  może zmniejszyć negatywne zachowania społeczne.

Zakres merytoryczny zajęć:

  1. Komunikacja jako proces
  2. Uśmiech jako narzędzie wzbudzania sympatii
  3. Metody odzwierciedlania i budowania relacji
  4. Metody wywierania pozytywnego wpływu
  5. Efekt pierwszeństwa w relacjach z innymi
  6. Magiczne słowa: „przepraszam", „proszę" , „dziękuję".

Zajęcia z doradcą zawodowym przygotowują młodzież do wejścia na rynek pracy a także w aktywnym jej poszukiwaniu budując w nich pewność siebie i kształtując postawy przedsiębiorcze takie jak: kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w grupie, samodzielność, umiejętność organizowania sobie pracy, a także radzenia ze stresem, zaangażowanie w wykonywaną pracę, rozbudzanie ambicji, elastyczność i umiejętność dostosowania się do zmian ale przede wszystkim chęć do ciągłego uczenia się i doskonalenia.

Doradca zawodowy w ZSP  w Płotach kształtuje postawy przedsiębiorcze poprzez aktywizowanie uczniów w zdobywaniu wiedzy z przedsiębiorczości i ekonomii.

W tym roku szkolnym uczniowie ZSP wzięli udział w Turnieju Wiedzy o Przedsiębiorczości, w którym uczennica Emilia Płuciennik zdobyła XII miejsce w Polsce, oraz  w III Zachodniopomorskim Konkursie Wiedzy o Podatkach / etap wojewódzki 4 finalistów / w tym dwoje finalistów Ogólnopolskiego Finału w Katowicach.

Doradcą zawodowym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych jest Pani Zuzanna Stolarczyk-Waszczuk, która również uczy przedmiotów ekonomicznych.

 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA