przejdź do treści
UE
dnia 27.05.2021 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

WYKAZ

w sprawie przeznaczenia nieruchomości Skarbu Państwa

 do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

Położenie nieruchomości

Działka nr

Powierzchnia gruntu do dzierżawy

(ha)

Opis nieruchomości

Numer Księgi Wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości  i  sposób jej zagospodarowania

Okres

dzierżawy

Wysokość

czynszu rocznego

 

Termin płatności

obręb

Wołczyno  gmina Gryfice

39/1

43

41

42

40

1,10

0,06

0,04

0,07

0,05

 

grunt oznaczony
w ewidencji gruntów symbolami R, S-R                B-R– grunty orne, sady, grunty

 

SZ1G/00042904/4

SZ1G/00040280/9

SZ1G/00040280/9

SZ1G/00041352/2

SZ1G/00041352/2

Dla działek nr 39/1, 43, 41, 42, 40 - obręb Wołczyno nie opracowano Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Przeznaczenie w Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Gryfice:

- dla działki nr 39/1, 40, 41 – obszar zdegradowany, obszar rolny o wysokiej klasie bonitacyjnej; dla działek nr 43 i 42 – obszar zdegradowany - NU1 obszar zabudowy mieszkaniowej i usługowej na obszarach wiejskich (projektowane).

3 lata

470,00 zł

do 30 września każdego roku

 

Czynsz dzierżawny  podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik zmian cen nieruchomości ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W przypadku nieogłoszenia wskaźnika cen nieruchomości, waloryzacji dokonuje się przy zastosowaniu wskaźnika cen towarów i usług.

UWAGA:

Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na okres 21 dni począwszy od dnia 27 maja 2021 r. do dnia 17 czerwca 2021 r.

                                                                                                                                                                                                        STAROSTA

Ryszard Chmielowicz

Gryfice, dnia 27 maja 2021 r.

                                                                                                                                                                                                  
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA