+ -
Powiat Gryficki Powiat Gryficki. Oficjalny serwis internetowy

Strona główna    /    Aktualności    /    Powiat    /    Gminy    /    Turystyka    /    Galeria zdjęć    /    Multimedia    /    Kontakt
Związek Powiatów Polskich Biuletyn Informacji Publicznej powiatu Gryficiego Kanał RSS
Gryfice Gryfice Trzebiatów Płoty Mrzeżyno
Władze starostwa
Piątek  18 stycznia 2019  Beatrycze, Małgorzaty, Piotra
Ryszard ChmielowiczRyszard Chmielowicz
Starosta Powiatu Gryfickiego
tel. kontaktowy +48 091 384 14 36 ; +48 091 384 27 31

Waldemar WawrzyniakWaldemar Wawrzyniak
Wicestarosta Powiatu Gryfickiego
tel kontaktowy +48 091 384 14 36; +48 091 384 27 31

Wydziały starostwa:


Urbanistyki, Architektury i Budownictwa - Dariusz Grochowicz
Tu załatwisz:
 • Pozwolenie na budowę i rozbiórkę obiektu budowlanego.
 • Pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
 • Zgłoszenie o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego.
 • Wydanie zaświadczenia o samodzielnym lokalu.
 • Wydanie zaświadczenia potwierdzające powierzchnię użytkową budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wyposażenie techniczne dla potrzeb dodatku mieszkaniowego.
 • Wydanie zaświadczenia potwierdzające wielkość procentowego udziału w infrastrukturze towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu.

Edukacji- Marta Łakomy-Zinowik
Tu załatwisz:
 • Uzyskanie wpisu do ewidencji działalności oświatowej.
 • Nadanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej.
 • Wydanie skierowania do kształcenia specjalnego (specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii).
 • Nadawanie stopnia nauczyciela mianowanego.
 • Uzyskanie upoważnienia do Systemu Informacji Oświatowej.
 • Uzyskanie dotacji na działalność oświatową.
 • Uzyskanie stypendiów i nagród Starosty Gryfickiego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryficki.

Budżetu i Finansów - Grażyna Obrębska-Starzec

Komunikacji, Transportu i Dróg Powiatowych - Rafał Salomon
Tu załatwisz:
 • Rejestracja pojazdu.
 • Rejestracja czasowa pojazdu.
 • Wydanie prawa jazdy.
 • Wymiana praw jazdy lub wydanie wtórnika.
 • Wydanie międzynarodowego prawa jazdy.
 • Wydanie i cofanie zezwoleń do przeprowadzania badań technicznych dla stacji kontroli pojazdów.
 • Wydanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia dla przyszłych kierowców.
 • Wydanie i cofanie licencji w krajowym transporcie drogowym.
 • Wydanie zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne na obszar powiatu.
 • Wydanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne prowadzone jako działalność pomocnicza do podstawowej działalności gospodarczej.

Administracji i Spraw Obywatelskich - Ireneusz Wojciechowicz
Tu załatwisz:
 • Reklamacja od czynnej służby wojskowej żołnierzy rezerwy.
 • Zezwolenie na przywóz zwłok z zagranicy.
 • Wydanie karty wędkarskiej.
 • Wydanie pozwolenia na łowiectwo podwodne.
 • Rejestracja łodzi służących do amatorskiego połowu ryb.
 • Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Wydawanie kart parkingowych dla instytucji zajmujących się rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych.
 • Rejestracja stowarzyszeń zwykłych, nie posiadających osobowości prawnej.
 • Nadzór nad stowarzyszeniami zarejestrowanymi w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestracja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej.
 • Organizowanie poboru do wojska Biuro Rzeczy Znalezionych.
 • Wniosek o rejestrację stowarzyszenia sportów.

Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Dariusz Żrółka
Tu załatwisz:
 • Przyznawanie dla właścicieli lasów niepaństwowych środków na odnowienie drzewostanów zniszczonych przez klęski żywiołowe.
 • Zamiana lasu o pow. do 10 ha na użytek rolny.
 • Przyznawanie środków na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów, przeznaczonych na ten cel w planie zagospodarowania przestrzennego.
 • Kwalifikowanie gruntów rolnych do zalesienia, wydawanie decyzji o stwierdzeniu prowadzenia przez właściciela gruntu uprawy leśnej.
 • Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie będących własnością Skarbu Państwa.
 • W wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna.
 • Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnego z planem urządzenia lasu.
 • Wydawanie zezwoleń na posiadanie, hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych i ich mieszańców.
 • Wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych.
 • Wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego.
 • Dopuszczenie reproduktora do rozrodu naturalnego.
 • Pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska.
 • Zgłoszenie instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia.
 • Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód oraz w zakresie budownictwa wodnego.
 • Koncesja na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na pow. poniżej 2 ha i wydobyciu do 10000 m3.
 • Zatwierdzenie projektu prac geologicznych.
 • Przyjęcie dokumentacji geologicznej.
 • Pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza.
 • Pozwolenie na wytwarzanie powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych roczne lub powyżej 5 tysięcy ton odpadów innych niż niebezpieczne rocznie w związku z eksploatowaniem instalacji.
 • Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi powyżej 100kg rocznie.
 • Przyjęcie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, w ilości do 100 kg rocznie odpadów niebezpiecznych albo powyżej 5 ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne.
 • Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
 • Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów.
 • Zatwierdzanie instrukcji eksploatacji składowiska.
 • Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko zmierzającego do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę.
 • Pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych.
 • Wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych.
 • Zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Ryszard Niemczuk
Tu załatwisz:
 • Aktualizacja wysokości opłaty rocznej.
 • Klasyfikacja gleboznawcza gruntów.
 • Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.
 • Przeniesienie własności działki pod budynkami.
 • Przyznanie nieodpłatnie działki gruntu i działki obejmującej budynki.
 • Sprzedaż nieruchomości.
 • Ustalanie linii brzegu.
 • Wprowadzanie zmian do ewidencji gruntów.

Powiatowe Centrum Marketingu i Promocji
Izabela Herba

Powiatowy Rzecznik Konsumentów - Andrzej Pińczewski
Tu załatwisz:
 • Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową.
 • Negatywne rozpatrzenie reklamacji na towar objęty gwarancją.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - Tadeusz Owczarski     Jesteś tutaj: Władze starostwa

    Najważniejsze informacje


          Aktualności powiatowe

          Powiat Gryficki

          Władze starostwa

          Zarząd Powiatu

          Rada Powiatu

          Kontrakt Samorządowy
        2014 - 2020


          Projekty unijne

          Symbole powiatu

    Dla mieszkańców


          Nieodpłatna pomoc prawna

          Gryficka Rega 2017

          Sport

          IMS

          Gimnazjada

          Licealiada

          Z życia szkół...

          Erasmus+ w Chrobrym

          Rozkłady jazdy

          Osobowości powiatu

          e-Kartki

          Ankieta satysfakcji

          Naszym zdaniem...

    Pozostałe informacje


          Przetargi

          Inwestycje Powiatu

          Bezpieczeństwo w Powiecie

          Organizacje pozarządowe

          Fundusze europejskie

          Agroturystyka

          Giełda szukam - oferuję

          Nabór pracowników

          Media

          Archiwum aktualności

Aktywni Samodzielni

Polecamy

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zgoda
Powiat Gryficki realizuje projekty:

"Kajakiem do morza - stworzenie sieci przystani kajakowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Redze,
w 4 miejscowościach powiatu gryfickiego: Płotach, Gryficach, Trzebiatowie, Mrzeżynie"


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu: 7 969 874 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalngo: 3 973 957 zł
Beneficjent - Powiat Gryficki, Gmina Gryfice, Gmina Płoty, Gmina Trzebiatów

"Przebudowa dróg powiatowych w centrum miasta Gryfice obejmująca ulice:
Niepodległości, Wojska Polskiego, Bracka, Kościelna, Mickiewicza"


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu: 8 678 762.64 zł
Całkowita wnioskowana kwota dofinansowania: 3 323 092.71 zł
Beneficjent - Powiat Gryficki; Gmina Gryfice
"Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki"

"Inwestujemy w waszą przyszłość"


Copyright © 2009 Starostwo Powiatowe w Gryficach
wykonanie strony NetMagNetmag - tworzenie stron internetowych