przejdź do treści
UE

Poniższa prezentacja przedstawia obraz zmian, jakie zaszły w Powiecie Gryfickim, za sprawą dużych inwestycji,
na przestrzeni ostatnich lat.
Informacje o inwestycjach Powiatu:

Przebudowa drogi powiatowej w Lewicach

Przebudowa drogi powiatowej w Lewicach

Trwa przebudowa drogi powiatowej nr 3125Z k/m Lewice na odcinku długości ok. 930 mb. Zakres robót obejmuje: - poszerzenie nawierzchni drogi z szerokości ok. 4,5 do 5,0 metrów na długości ok. 930 mb - ułożenie warstwy wyrównawczej i wiążącej na w/w odcinku drogi w celu nadania odpowiednich spadów podłużnych i poprzecznych - ułożenie nowej warstwy ścieralnej - renowacja istniejących rowów przydrożnych w celu poprawy odwodnienia przebudowywanego odcinka drogi - utwardzenie ist...

czytaj więcej

Prace termomodernizacyjne w budynku ZSP im. Cz. Miłosza

Prace termomodernizacyjne w budynku ZSP im. Cz. Miłosza

Trwają prace termomodernizacyjne w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach. Projekt, pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach" . Przedsięwzięcie polega na modernizacji energetycznej 3 budynków szkoły. Zakres rzeczowy projektu obejmuje kompleksową termomodernizację budynku polegająca na ociepleniu ścian zewnętrznych, wewnętrznych na poddaszu, ścian pr...

czytaj więcej

Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej

„Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej narzędziem promocji produktów atrakcji turystycznych Powiatu Gryfickiego” to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 . Polega na stworzeniu wspólnej kompleksowej sieci informacji turystycznej w Powiecie Gryfickim obejmującej zarówno konwencjonalne Centra Informacji Turystycznej jak również sieć infomatów....

czytaj więcej

List intencyjny w sprawie inwestycji za 29 milionów w Gryficach

List intencyjny w sprawie inwestycji za 29 milionów w Gryficach

Serdecznie zapraszamy na uroczyste podpisanie listu intencyjnegodotyczącego uruchomienia nowej inwestycji na terenie Gryfic o wartości29 milionów i zakładającej budowę Niepublicznego Zakładu OpiekuńczoLeczniczego.Porozumienie pomiędzy Starostą Powiatu Gryfickiego Kazimierzem Saciem,Burmistrzem Gryfic Andrzejem Szczygłem oraz Inwestorem, pełnomocnikiemfirmy MEDIPROJECT Sp. z o.o, Witoldem Jabłońskim, zakłada:współdziałanie przy tworzeniu nowych, kilkudziesięciu miejsc pracy,akt...

czytaj więcej

Uroczyste otwarcie ścieżki rowerowej Pogorzelica-Mrzeżyno

Uroczyste otwarcie ścieżki rowerowej Pogorzelica-Mrzeżyno

Dnia 14 sierpnia br., ścieżka rowerowa łącząca ze sobą dwie nadmorskie miejscowości Powiatu Gryfickiego została oficjalnie otwarta i oddana do użytku publicznego. Uroczyste otwarcie odbyło się na malowniczym punkcie widokowym ulokowanym na trasie ścieżki. W otwarciu wzięli udział m. in. Starosta Powiatu Gryfickiego Kazimierz Sać, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Artur Łącki, Wójt Gminy Rewal Robert Skraburski, Radni Powiatu Gryfickiego, Radni Gminy Rewal i Gminy Trzebiatów a ...

czytaj więcej

Ruszyła termomodernizacja szkół w Płotach i Trzebiatowie

Ruszyła termomodernizacja szkół w Płotach i Trzebiatowie

Ruszył projekt termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Płotach i Trzebiatowie. W ramach tej inwestycji wykonane zostanie docieplenie ścian i stropów. W Płotach, dodatkowo przewidziano budowę lokalnej kotłowni oraz remont instalacji C. O. Poza poprawą stanu szkół publicznych, dodatkową korzyścią, płynącą z wykonania inwestycji, będzie zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, co niesie za sobą pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Dnia ...

czytaj więcej

Wkrótce otwarcie ścieżki rowerowej Pogorzelica – Mrzeżyno

Wkrótce otwarcie ścieżki rowerowej Pogorzelica – Mrzeżyno

Już wkrótce zakończona zostanie kolejna turystyczna inwestycja Powiatu Gryfickiego. Dobiega bowiem końca budowa ścieżki rowerowej, która połączy ze sobą dwie nadmorskie miejscowości Powiatu – Mrzeżyno oraz Pogorzelicę. Budowana ścieżka przebiega przez malownicze nadmorskie tereny pomiędzy Pogorzelicą a Mrzeżynem, a jej trasa, której długość wynosi blisko 14 km, jest bardzo urozmaicona i z pewnością każdy amator dwóch kółek znajdzie tu coś dla siebie. ...

czytaj więcej

Powiat Gryficki dofinansuje gminę Trzebiatów

Powiat Gryficki dofinansuje gminę Trzebiatów

Na czerwcowej sesji Rada Powiatu Gryfickiego zdecydowała o udzieleniu gminie Trzebiatów dofinansowania w wysokości ponad 150 tys. zł w związku z budową ścieżki rowerowej na trasie Pogorzelica - Mrzeżyno. Inwestycja ta realizowana jest przez Powiat Gryficki wspólnie z partnerami projektu - gminą Trzebiatów oraz gminą Rewal. Prace budowlane na trasie ścieżki powoli dobiegają końca i wszystko wskazuje na to, że ścieżka będzie gotowa już w lipcu br. Ponadto, w ramach wsp...

czytaj więcej

Powiat Gryficki zbuduje nowy most w Strzykocinie

Powiat Gryficki zbuduje nowy most w Strzykocinie

Wielkimi krokami zbliża się budowa nowego mostu na drodze powiatowej Brojce - Strzykocin. Po długich staraniach Powiat Gryficki otrzymał dofinansowanie na budowę mostu na rzece Mołstowie w wysokości ponad 600000 zł pochodzących z rezerwy budżetu państw. W ciągu najbliższych dni władze Powiatu ogłoszą również przetarg na wykonanie tej inwestycji. Tymczasem 16 maja 2012 r. Zarząd Powiatu Gryfickiego zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na budowę noweg...

czytaj więcej

Powiat Gryficki inwestuje w oświatę

Powiat Gryficki inwestuje w oświatę

Powiat Gryficki inwestuje w oświatę W tym roku Powiat Gryficki przekaże około 100 tys. zł na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Jak co roku Zarząd Powiatu Gryfickiego, w odpowiedzi na potrzeby przedstawione przez dyrektorów szkół i placówek edukacyjnych, uchwalił plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalił w porozumieniu z nimi, maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe...

czytaj więcej

Otwarcie drogi Rogowo - Dźwirzyno

Otwarcie drogi Rogowo - Dźwirzyno

Otwarcie drogi Rogowo - Dźwirzyno 17 stycznia br., miało miejsce uroczyste otwarcie odcinka drogi Rogowo - Dźwirzyno wraz z mostem w Dźwirzynie. Wydarzenie to było swoistym ukoronowaniem pracy działających wspólnie samorządów. Koszt przebudowy drogi wraz z budową mostu na kanale Resko to ponad 30 mln zł. Most został oddany do użytku w styczniu 2011 r. Inwestycja zrealizowana jest dzięki porozumieniu czterech samorządów: Gmin Trzebiatów i Kołobrzeg oraz Starostwa Pow...

czytaj więcej

Biały Orlik w Płotach już otwarty!

Biały Orlik w Płotach już otwarty!

Podczas gdy w całej Polsce dodatnie temperatury spędzają sen z powiek amatorom sportów zimowych, mieszkańcy Płotów z uśmiechem na twarzach jeżdżą na łyżwach. W poniedziałek 9 stycznia br. oddano bowiem w Płotach do użytku sztuczne lodowisko zrealizowane w ramach pilotażowego programu Ministerstwa Sportu i Turystyki pod nazwą „Biały Orlik". Płotowski obiekt jest pierwszym tego typu w Powiecie Gryfickim i znajduje się przy szkole podstawowej nr 2 w Płotach. W założ...

czytaj więcej

Zapobiegając wykluczeniu cyfrowemu – przekazano komputery

Zapobiegając wykluczeniu cyfrowemu – przekazano komputery

Starostwo powiatowe w Gryficach wraz ze swoimi partnerami z gmin: Gryfice, Brojce, Karnice, Rewal oraz Płoty realizuje projekt pn. „Paszport do eIntegracji - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim". Głównym celem projektu jest ograniczenie na obszarze powiatu gryfickiego zjawiska wykluczenia cyfrowego mieszkańców, wynikającego z ich trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Dzięki realizacji projektu 81 gospodarstw domowych z terenu gmin objęt...

czytaj więcej

Droga Lędzin-Cerkwica oficjalnie otwarta

Droga Lędzin-Cerkwica oficjalnie otwarta

Dnia 6 października 2011 r. w Cerkwicy miało miejsce oficjalne otwarcie drogi wojewódzkiej nr 110, zmodernizowanej w ramach projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 110 na odcinku Lędzin - Cerkwica" dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Narodowa Strategia Spójności. Całkowita wartość projektu to ok. 23 500 000 PLN W otwarciu drogi udział wzięli między innymi: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Wice...

czytaj więcej

Umowa o dofinansowanie sieci szerokopasmowego internetu podpisana

Umowa o dofinansowanie sieci szerokopasmowego internetu podpisana

Dnia 29 września 2011 r. na Nowym Zamku w Płotach podpisana została umowa o dofinansowanie strategicznego dla naszego regionu projektu pn „Budowa infrastruktury technicznej dla Beneficjentów Województwa Zachodniopomorskiego – w celu zapewnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu”, którego realizatorami są: Powiat Gryficki, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach, Gmina Gryfice, Gmina Płoty, Gmina Resko oraz Samodzielny Publiczny S...

czytaj więcej

Kolejne drogi zostaną zmodernizowane

Kolejne drogi zostaną zmodernizowane

Dnia 28 września br., podczas XI sesji Rady Powiatu Gryfickiego, której gościem był Poseł na Sejm RP Konstanty Tomasz Oświęcimski, podjęto dwie uchwały dotyczące modernizacji kolejnych dróg. W pierwszej uchwale Rada Powiatu zadecydowała o modernizacji drogi powiatowej nr 0101Z Karnice-Śliwin. Inwestycja ta zostanie przeprowadzona i sfinansowana przez Powiat Gryficki we współpracy ze wszystkimi gminam. W pierwszym etapie zmodernizowana zostanie droga Karnice-Ninikowo wraz z prz...

czytaj więcej

Minister Półgrabski chwali rozwój inwestycji sportowych w Powiecie Gryfickim

Minister Półgrabski chwali rozwój inwestycji sportowych w Powiecie Gryfickim

Wiceminister - Tomasz Półgrabski przybył do Powiatu Gryfickiego na zaproszenie Posła na Sejm RP Konstantego Tomasza Oświęcimskiego. Celem wizyty było zaprezentowanie postępów w budowie i modernizacji obiektów sportowych w Powiecie Gryfickie oraz dyskusja nad dalszym rozwojem sportu w naszym regionie. Wiceminister pochwalił skuteczne wykorzystanie dotacji rządowych przeznaczonych na budowę obiektów sportowych oraz zadeklarował dalsze wsparcie i pomoc w pozyskiwaniu środków na ...

czytaj więcej

Trwa modernizacja ulic J. Dąbskiego oraz Sportowej

Trwa modernizacja ulic J. Dąbskiego oraz Sportowej

Niemal każdy mieszkaniec Gryfic zdążył już zapewne zauważyć, że przy ulicy J. Dąbskiego trwają prace modernizacyjne. Na aktualnym etapie prowadzona jest rozbiórka chodników oraz starej nawierzchni ulicy J. Dąbskiego. Przy okazji tej inwestycji Powiat Gryficki we współpracy z Gminą Gryfice podjął inicjatywę, której celem jest wymiana głównego ciągu kanalizacyjnego biegnącego pod modernizowaną ulicą. Warto wspomnieć, że projekt ten przewiduje również modernizacj...

czytaj więcej

Powiat Gryficki: lodowisko w Gryficach

Powiat Gryficki: lodowisko w Gryficach

Zarząd Powiatu Gryfickiego zadeklarował udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Gryfice w wysokości ok. 150 tys. zł na budowę „Białego Orlika" w Gryficach. Decyzja Zarządu jest odpowiedzią na wniosek o dofinansowanie budowy lodowiska złożony przez Wiceburmistrza Gryfic Przemysława Kowalewskiego. Ma to związek z podjęciem przez Ministerstwo Sportu i Turystyki prac nad przygotowaniem programu budowy składanych lodowisk sezonowych - „Biały Orlik". Według wstępnych pla...

czytaj więcej

Przebudowa drogi Mrzeżyno – Dźwirzyno: Zarząd Powiatu chce rozszerzyć inwestycje

Przebudowa drogi Mrzeżyno – Dźwirzyno: Zarząd Powiatu chce rozszerzyć inwestycje

13 maja 2011 r. Zarząd Powiatu Gryfickiego zaopiniował pozytywnie konieczność wykonania robót dodatkowych przy inwestycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej na odcinku Mrzeżyno - Dźwirzyno. Roboty te polegać będą na przebudowie kanalizacji deszczowej. W ramach przebudowy wykonane zostaną ścieki przy krawężnikach z kostki brukowej oraz dodatkowe studnie. Zapewni to skuteczne odwodnienie budowanej drogi oraz zapobiegnie degradacji jezdni przez wodę. Przebudowa drogi powiato...

czytaj więcej

Powiat Gryficki: będą nowe znaki na drogach

Powiat Gryficki: będą nowe znaki na drogach

Dnia 6 maja 2011 r. Zarząd Powiatu Gryfickiego, spośród siedmiu przedstawionych propozycji, wybrał najkorzystniejszą ofertę na zakup nowych znaków drogowych. Nowe znaki kosztować będą 13.715, 70 zł. Inwestycja ta jest konieczna gdyż oznakowanie dróg stale narażone jest na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz na akty wandalizmu. W związku z tym niezbędna jest ich modernizacja. Zakup nowych znaków drogowych z pewnością podniesie komfort jazdy i przyczyni ...

czytaj więcej

Ruszyły prace budowlane w „Zakątku nad rzeczką” w Gryficach

Ruszyły prace budowlane w „Zakątku nad rzeczką” w Gryficach

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, rozpoczęły się prace budowlane w „Zakątku nad rzeczką", czyli przyszłym miejscu wypoczynku i rekreacji usytuowanym przy Orliku, na ulicy Wałowej w Gryficach, tuż przy pozostałościach historycznych murów obronnych miasta. Projekt budowy zakłada przede wszystkim odwodnienie terenu, który w chwili obecnej jest bardzo podmokły. Ponadto w „Zakątku" pojawią się między innymi nowe ławki, dodatkowe chodniki oraz specjalne miejsc...

czytaj więcej

W maju rusza budowa „Zakątka nad rzeczką” w Gryficach

W maju rusza budowa „Zakątka nad rzeczką” w Gryficach

Dnia 27 kwietnia 2011 r. Powiat Gryficki podpisał umowę z wykonawcą na budowę tzw. „Zakątka nad rzeczką" czyli miejsca wypoczynku i rekreacji usytuowanego przy Orliku na ulicy Wałowej w Gryficach, tuż przy pozostałościach historycznych murów obronnych miasta. Projekt zakłada przede wszystkim odwodnienie terenu, który w chwili obecnej jest bardzo podmokły. Ponadto w „Zakątku" pojawią się między innymi nowe ławki, dodatkowe chodniki oraz specjalne miejsce na ognis...

czytaj więcej

Przekazano plac budowy ulic Dąbskiego i Sportowej w Gryficach

Przekazano plac budowy ulic Dąbskiego i Sportowej w Gryficach

Dnia 19 kwietnia 2011 r. o godzinie 10:00 Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach oficjalnie przekazał wykonawcy, firmie Mat-Bud z Białogardu, plac budowy ulic Dąbskiego i Sportowej. Oznacza to, że najpewniej po świętach rozpoczną się już pracę modernizacyjne. Ulice Dąbskiego i Sportowa modernizowane są przez Powiat Gryficki w ramach projektu „Remont odcinka drogi powiatowej Nr 0136Z - ul Jana Dąbskiego oraz Nr 0208Z - ul. Sportowej, w mieście Gryfice" realizowanego ze śro...

czytaj więcej

Powiat Gryficki: Będzie szerokopasmowy internet!

Powiat Gryficki: Będzie szerokopasmowy internet!

Dobra wiadomość dla mieszkańców Powiatu Gryfickiego! 30 marca 2011 r. Rada Powiatu Gryfickiego wyraziła wole przystąpienia do projektu pod nazwą „Budowa infrastruktury teleinformatycznej dla Beneficjentów Województwa Zachodniopomorskiego - w celu zapewnienia dostępu do szerokopasmowego internetu" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013. Oprócz Powiatu Gryfickiego, wole przystąpienia do projektu wyraziła...

czytaj więcej

Hala widowiskowo – sportowa rośnie w oczach

Hala widowiskowo – sportowa rośnie w oczach

Mimo zmiennej aury, konsekwentnie postępuje budowa hali widowiskowo - sportowej w Gryficach. Realizatorem tej inwestycji jest Starostwo Powiatowe w Gryficach. Aby usprawnić prace budowlane, Zarząd Powiatu Gryfickiego pod przewodnictwem Starosty Kazimierza Sacia wyraził zgodę na podpisanie umowy między wykonawcą inwestycji - firmą P.B.I KORNAS sp. z o.o. z Kołobrzegu a podwykonawcą - firmą GP-Plus z Wrocławia na wykonanie robót wentylacyjnych. Ponadto Zarząd zatwierdził równi...

czytaj więcej

Kolejne inwestycje w Powiecie Gryfickim

Kolejne inwestycje w Powiecie Gryfickim

W ostatnich dniach zakończyła się procedura przetargowa w związku z projektem „Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie Pogorzelica - Mrzeżyno" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Gryficach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013. Wykonawca tej inwestycji został już wyłoniony - została nim firma P.R.D.I. „Prefekt" P. Piotrowski Spółka Jawna Ze Świdnika. Oznacza to, że w n...

czytaj więcej

30-milionowa inwestycja

30-milionowa inwestycja

Rusza kolejna z przyszłościowych inwestycji łącząca Powiat Gryficki z Powiatem Kołobrzeskim. Przebudowa drogi Mrzeżyno-Dźwirzyno-Kołobrzeg niesie za sobą możliwości dalszego rozwoju naszego regionu. Inwestycja obejmuje przebudowę mostu na Kanale Resko, co znacząco wpłynie na komfort podróżowania. "Korzyści odczujemy wszyscy!" - stwierdził Starosta Gryficki - Kazimierz Sać. 26 kwietnia br., w siedziebie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu podpisana została umowa z Zarzą...

czytaj więcej

Inwestycje w powiecie

Inwestycje w powiecie

Budowa dróg, chodników, boisk sportowych, a nawet sieci przystani kajakowych z zapleczem rekreacyjno-sportowym, to ogromne inwestycje w naszym powiecie, których kolejne etapy realizacji są sukcesywnie wprowadzane w życie. Po pracochłonnych przygotowaniach – napisaniu projektu, stworzeniu dokumentacji technicznej, przygotowaniu studium wykonalności i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, przychodzi czas na zdobycie środków finansowych na realizację przedsięwzięć. To ogromne wyzwani...

czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA