przejdź do treści
UE
dnia 09.12.2019 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

WYKAZ

nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

sporządzony na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)

Położenie nieruchomości

działka nr

Powierzchnia działki

(m2)

Opis nieruchomości

Numer Księgi Wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowani

Cena nieruchomości brutto. Zawiera 23% Vat.

obręb Pobierowo, gmina Rewal

991/25

3

Nieruchomość niezabudowana, położona miedzy terenami pasa technicznego stanowiącego własność Skarbu Państwa a działkami innych podmiotów, nie ma dostępu do drogi publicznej.

SZ1G/00040884/3

Teren objęty obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się w oznaczeniu 36 MN/Utp – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny usług turystycznych – pensjonaty. Zgodnie ustaleniami planu zagospodarowania na rysunku planu znajduje się oznaczenie: „przehaczenie„ które wskazuje na połączenie działek z nieruchomościami sąsiednimi.

5 007,00 zł

obręb Pobierowo, gmina Rewal

991/26

181

Nieruchomość niezabudowana. Na działce znajduje się płot stanowiący własność dzierżawcy. Teren obciążony umową dzierżawy do 22.11.2021r, położony miedzy terenami pasa technicznego stanowiącego własność Skarbu Państwa a działkami innych podmiotów, nie ma dostępu do drogi publicznej.

237 600,00 zł

obręb Pobierowo, gmina Rewal

991/27

348

Nieruchomość niezabudowana. Na działce znajdują się budynki letniskowe nietrwale związane z gruntem stanowiące własność dzierżawcy. Teren obciążony umową dzierżawy do 14.11.2021r, położony miedzy terenami pasa technicznego stanowiącego własność Skarbu Państwa a działkami innych podmiotów, nie ma dostępu do drogi publicznej.

455 802,00 zł

obręb Pobierowo, gmina Rewal

991/28

132

Nieruchomość niezabudowana, położona miedzy terenami pasa technicznego stanowiącego własność Skarbu Państwa a działkami innych podmiotów, nie ma dostępu do drogi publicznej.

 

Teren objęty obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się w oznaczeniu 38 Utgh - tereny usług turystycznych, gastronomii i handlu. Zgodnie ustaleniami planu zagospodarowania na rysunku planu znajduje się oznaczenie: „przehaczenie„ które wskazuje na połączenie działek z nieruchomościami sąsiednimi.

173 517,00 zł

Osoby fizyczne posiadające roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

UWAGA:

Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na okres 21 dni począwszy od dnia 9 grudnia 2019 r.

STAROSTA POWIATU GRYFICKIEGO

Ryszard Chmielowicz

 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA