przejdź do treści
UE
dnia 02.03.2020 roku

Pilotażowy Program „Aktywny Samorząd”

Pilotażowy Program „Aktywny Samorząd”

w Powiecie Gryfickim

2020 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach informuje, iż  od 1 marca 2020 r.  rusza nabór wniosków Pilotażowego Programu AKTYWNY SAMORZĄD.

Wnioski o dofinasowanie w ramach programu można składać w wersji papierowej w siedzibie PCPR Gryfice (ul. Dworcowa 22) oraz za pośrednictwem dedykowanego Programu Obsługi Wsparcia (SOW) drogą elektroniczną.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 07 stycznia 2020 r. przyjął nowe kierunki działań oraz warunki brzegowe pilotażowego programu Aktywny Samorząd.

MODUŁ I – LIKWIDACJA BARIER UTUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJE SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ.

OBSZAR A - likwidacja bariery transportowej

Zadania:

 1. Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, (adresowana do osób do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia), lub osoby ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządów ruchu.
 2. Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowany do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządów ruchu.
 3. Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowany do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,
  w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza migowego.
 4. Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowany do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu.

 

OBSZAR B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadania:

 1. Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów, oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządów wzroku lub obu kończyn górnych. 
 2. Dofinasowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
 3. Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku.
 4. Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy.
 5. Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

OBSZAR C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadania:

 1. Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie
  się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
 2. Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
 3. Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowany do osób ze stopniem niepełnosprawności.
 4. Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości) adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności.
 5. Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego  o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego adresowana do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządów ruchu powodującą problem w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinasowania.

 

Obszar D – Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej     (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

 

MODUŁ II – POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM, ADRESOWANA DO OSÓB ZE ZNACZNYM LUB UMIARKOWANYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI , POBIERAJĄCCYCH NAUKĘ W SZKOLE WYŻSZEJ LUB SZKOLE POLICEALNEJ LUB KOLEGIUM, A TAKŻE DO OSÓB MAJĄCYCH PRZEWÓD DOKTORSKI OTWARTY POZA STUDIAMI DOKTORANCKIMI.

 

 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA