przejdź do treści
UE
dnia 30.06.2020 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ

nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa

przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

sporządzony na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 t. j.)

 

Położenie nieruchomości

działka nr

Powierzchnia działki

(ha)

Opis nieruchomości

Numer Księgi Wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości  i  sposób jej zagospodarowania

Sposób rozdysponowania

Cena  nieruchomości

obręb Mechowo gmina Płoty

121/7

 

0,2980

 

grunt oznaczony w ewidencji gruntów symbolem Tk – tereny kolejowe, użytkowany jako droga 

SZ1G/00036129/2

Dla działek nr 121/7 i 121/10 obręb Mechowo nie opracowano Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

 

Przeznaczenie w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Płoty:

- działka nr 121/7 – grunty małożyzne i nieużytki,

- działka nr 121/10 – zabytki architektury ustanowione lub wnioskowany wpis do rejestru – stacja kolejowa nieczynna; grunty małożyzne i nieużytki.

 

 

Sprzedaż w drodze  bezprzetargowej na  rzecz wieczystego użytkownika

5 400,00 zł

Pomniejszona o udzieloną bonifikatę 99 % wynosi 54,00 zł . Bonifikata udzielona na  cele publiczne.

121/10

0,1447

nieruchomość zabudowana nieczynną stacją kolejową

 

3 200,00 zł

 

 

Transakcja nie podlega opodatkowaniu podatkiem Vat.

UWAGA:

Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na okres 21 dni począwszy od dnia  30 czerwca 2020 r. do dnia 21 lipca 2020 r.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

STAROSTA

Ryszard Chmielowicz 

Gryfice, dnia 30 czerwca 2020 r.
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA