przejdź do treści
UE
dnia 18.03.2021 roku

Informacja dotycząca sprzedaży nieruchomości w Trzebiatowie

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI, W KTÓREJ SKŁAD WCHODZI SKATEPARK, PRZYSTAŃ KAJAKOWA, BOISKA SPORTOWE, PLAC ZABAW, SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA W TRZEBIATOWIE.
Odnosząc się do komentarzy dotyczących sprzedaży przez Powiat Gryficki na rzecz Gminy Trzebiatów, nieruchomości o nr działki 62 o pow. 14125 m2 w obr. Trzebiatów 7, za cenę 1 zł, informuję:
 • 21 grudnia 2020r. Rada Powiatu w Gryficach przyjęła uchwałę nr XXX/198/2020, w której wyraziła zgodę na sprzedaż na rzecz Gminy Trzebiatów, nieruchomości o nr działki 62 o powierzchni 14125m2 w obr. Trzebiatów 7, za cenę 1 zł. Na nieruchomości zlokalizowana jest przystań kajakowa z pomostami, 2 boiska sportowe, plac zabaw, skatepark, siłownia zewnętrzna i parkingi,
 • 18 stycznia 2021r. Rada Miejska w Trzebiatowie przyjęła uchwałę nr XXVIII/211/21,w której wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości o nr działki 62 o pow. 14125 m2 w obr. Trzebiatów 7, za cenę 1 zł,
 • 26 stycznia 2021r. zostało przygotowane przez Powiat Gryficki zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia postępowania na wykonanie wyceny w celu określenia wartości nieruchomości,
 • 0 lutego 2021r. Rzeczoznawcy Majątkowi złożyli oferty,
 • 18 lutego 2021r. został złożony wniosek do Burmistrza Trzebiatowa o wydanie zaświadczenia, które stanowi załącznik do aktu notarialnego, o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu, czy została wydana decyzja o warunkach zabudowy oraz czy działka znajduje się w strefie rewitalizacji. Zaświadczenie do dnia dzisiejszego nie zostało dostarczone.
 • 17 lutego 2021r. Zarząd Powiatu zatwierdził postępowanie dotyczące wyboru Rzeczoznawcy Majątkowego,
 • 26 lutego 2021r. została podpisana przez Zarząd Powiatu umowa zlecenia na wykonanie operatu szacunkowego,
 • 16 marca 2021r. Rzeczoznawca Majątkowy dostarczył operat szacunkowy.
W dalszej kolejności, ze względu na obowiązujące przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, zostaną przygotowane następujące dokumenty:
 • wykaz nieruchomości nr działki 62 o powierzchni 14125m2 obr. Trzebiatów 7, przeznaczonej do sprzedaży, który wymaga publikacji przez okres 21 dni,
 • protokół uzgodnień spisany między Powiatem Gryfickim i Gminą Trzebiatów ustalający warunki sprzedaży nieruchomości,
 • kt notarialny potwierdzający nabycie nieruchomości.
Należy podkreślić, że przygotowanie nieruchomości do sprzedaży ( zgodnie z powyższym ) wymaga zachowania wielu procedur ustawowych i wewnętrznych, co jest czasochłonne. Wszelkie uzgodnienia w sprawie sprzedaży nieruchomości zostały wcześniej omówione przez Zarząd Powiatu i Burmistrza Trzebiatowa, a stan obecny czyli od 18.01.21r. , (uchwała Rady o nabyciu nieruchomości), pozwala Burmistrzowi na planowanie przyszłości tej nieruchomości.
Zarząd Powiatu Gryfickiegopowrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA