przejdź do treści
UE
dnia 02.11.2021 roku

Informacja o powołaniu komisji konkursowej

UCHWAŁA NR 539 / 158 / 2021

ZARZĄDU POWIATU

W GRYFICACH

z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na "Powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu gryfickiego w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego" oraz przyjęcia regulaminu pracy Komisji Konkursowej.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 15 ust. 1, 2a, 2b, 2d, 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 945.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na "Powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu gryfickiego w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego", w składzie:

  1. Waldemar Wawrzyniak - Przewodniczący Komisji,
  2. Ireneusz Wojciechowicz - Członek Komisji,
  3. Piotr Zieliński - PRZEDSTAWICIEL WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO - Członek Komisji,
  4. Iwona Janowska - Grenda - Członek Komisji,
  5. Jolanta Rakowiecka - Członek Komisji,

§ 2. Przyjmuje się regulamin pracy Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Gryfickiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Ryszard Chmielowicz

Do pobrania: 

- regulamin komisji konkursowej

 

 

 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA