przejdź do treści
UE
dnia 24.11.2022 roku

Wyniki otwartego konkursu ofert

 

UCHWAŁA  NR 786 / 211 / 2022

ZARZĄDU POWIATU

W GRYFICACH

z dnia 23 listopada 2022 r.

 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert pn. “Powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu gryfickiego w roku 2023 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego”.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526.) w związku z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert pn. “Powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu gryfickiego w roku 2023 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego”, który został ogłoszony uchwałą Nr 754/207/2022 z dnia 27 października 2022 r.

2. Ogłoszenie stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Ogłoszenie o wynikach konkursu zostaje zamieszczone:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu gryfickiego,

2) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gryficach,

3) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryficach.

§ 3 . Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfickiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Zarządu

 Ryszard Chmielowicz

Do pobrania:

- załącznik nr 1

 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA