przejdź do treści
UE
dnia 01.03.2023 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

WYKAZ

w sprawie przeznaczenia nieruchomości Skarbu Państwa

 do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

Położenie nieruchomości

Działka nr

Powierzchnia gruntu do dzierżawy

(ha)

Opis nieruchomości

Numer Księgi Wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości  i  sposób jej zagospodarowania

Okres

dzierżawy

Wysokość

czynszu rocznego

 

Termin płatności

obręb                   Chełm Gryficki gmina Trzebiatów

374/32

(część)

1,0000

grunt oznaczony w ewidencji gruntów symbolem Ps – pastwiska

 

SZ1G/00036937/9

Przeznaczenie: rolnicze -  pastwisko dla zwierząt.

 

Dla działki nr 374/32 obręb Chełm Gryficki nie opracowano Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Przeznaczenie w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Trzebiatów:

- działka nr 374/32 – tereny nieużytków rolniczych –Rze tereny nieużytków rolnych są to tereny nieprzydatne dla upraw rolniczych. Stanowią oczka wodne, zieleń śródpolna, bagna, torfowiska. Tereny nieużytków stanowią powierzchnie czynne przyrodniczo i mające duże znaczenie w utrzymaniu poziomu wód gruntowych. Tereny nieużytków po rozpoznaniu i udokumentowaniu wskazuje się do ochrony jako użytki ekologiczne, dla których wprowadza się zakaz przekształcania na inne cele oraz zakaz odwadniania.

 

 

 

 

 

 

Do

26 kwietnia 2024r

 

 

130,00 zł

 

za rok 2023             do 15 lipca 2023 r.

 

za pozostałe lata do 31 marca.

Czynsz dzierżawny  podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik zmian cen nieruchomości ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W przypadku nieogłoszenia wskaźnika cen nieruchomości, waloryzacji dokonuje się przy zastosowaniu wskaźnika cen towarów i usług.

UWAGA:

Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na okres 21 dni począwszy od dnia    1.03.2023 r. do dnia 21.03.2023 r.

 

STAROSTA GRYFICKI

RYSZARD CHMIELOWICZ
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA