przejdź do treści
UE
dnia 31.08.2023 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

WYKAZ

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 

Położenie nieruchomości

Działka nr

Powierzchnia gruntu dzierżawnego

(ha)

Opis nieruchomości

Numer Księgi Wieczystej

Przeznaczenie
nieruchomości ( SUiKZP) i sposób jej zagospodarowania

Czynsz roczny

(zł)

Okres dzierżawy

Obręb Makowiska

gm. Płoty

32

 w udziale do 3/4

0,26 ha (Br-RV)

Teren rolny niezabudowany. Na gruncie brak widocznych pozostałości po budynkach.

SZ1G/00004827/2

Kierunek: Zabudowa mieszkaniowa z funkcjami uzupełniającymi (69%), Grunty mało żyzne i nieużytki (26%), Łąki podmokłe (5%),

Dodatkowe informacje: 3.W-4c – Granice postulowanych stref zabudowy – strefy zabudowy wielofunkcyjnej (100 %);

Ochk- Obszar o walorach kwalifikujących do uznania „ za obszar chronionego krajobrazu” ( 100%)

Sposób zagospodarowania terenu przez dzierżawcę: rolne – wybudowanie płyty do składowania obornika

100 zł płatny w terminie do 31 marca każdego roku.

3 lata

Czynsz dzierżawny podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik zmian cen nieruchomości ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku nieogłoszenia wskaźnika cen nieruchomości, waloryzacji dokonuje się przy zastosowaniu wskaźnika cen towarów i usług.

UWAGA:

Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na okres 21 dni począwszy od dnia 31.08.2023 r. do 21.09.2023r.

a)     na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, pl. Zwycięstwa 37,

b)     na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23;

c) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gryficach: www.gryfice.pl, spow.gryfice.ibip.pl/public/;

d) na stronie podmiotowej Wojewody Zachodniopomorskiego w Biuletynie Informacji Publicznej >

 

STAROSTA GRYFICKI

Ryszard Chmielowicz

 

 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA