przejdź do treści
UE
dnia 24.04.2024 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ

 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie przepisów epizodycznych dotyczących roszczenia o sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz jej użytkownika wieczystego

sporządzony na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 poz. 344 tj.)

 

Lp.

Położenie, powierzchnia i oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów i księdze wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena zbycia nieruchomości w przypadku zapłaty jednorazowo art. 198h ust.1 pkt.1

Cena zbycia nieruchomości w przypadku zapłaty w ratach art. 198h ust.1 pkt. 2

1.

oznaczoną numerem ewidencyjnym 320507_2.0001.1058/21 o powierzchni 0.0302, położoną w obrębie Pobierowo, gmina Rewal, dla której Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą nr SZ1G/00047262/6

Nieruchomość zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów użytkiem Bi. Teren działki jest płaski, porośnięty trawą. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta, zabudowany innym budynkiem niemieszkalnym (budynek zakwaterowania turystycznego, pozostałe).

Teren działki objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego. Znajduje się w oznaczeniu 84Utgh - Tereny usług turystycznych, gastronomii i handlu.

45 154 zł

56 442,50 zł

2.

oznaczoną numerem ewidencyjnym 320507_2.0001.65 o powierzchni 0.0939 ha, położoną w obrębie Pobierowo, gmina Rewal, dla której Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą nr SZ1G/00007358/4

Nieruchomość zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów użytkiem Bi. Teren działki jest płaski, porośnięty trawą, zabudowany 3 budynkami niemieszkalnymi (budynki zakwaterowania turystycznego, pozostałe).

Teren działki objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego. Znajduje się w oznaczeniu 144MN/Utp - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny usług turystycznych – pensjonaty.

172 502 zł

215 627, 50 zł

3.

oznaczoną numerem ewidencyjnym 320507_2.0001.29/12 o powierzchni 0.0285 ha, położoną w obrębie Pogorzelica, gmina Rewal, dla której Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą nr SZ1G/00024587/3

Nieruchomość zabudowana (inne budynki

niemieszkalne) oznaczona w ewidencji gruntów użytkiem Bi, dr. Dostęp do drogi publicznej przez służebność w działce 29/2.

Teren działki objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego. Znajduje się w oznaczeniu B.11-UTz Tereny zabudowy usługowej – usługi turystyczne w zieleni.

25 532 zł

31 915 zł

4.

oznaczoną numerem ewidencyjnym 320507_2.0001.870 o powierzchni 1.1089 ha, położoną w obrębie Pobierowo, gmina Rewal, dla której Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą nr SZ1G/00017018/2

Nieruchomość zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów użytkiem Bi. Teren działki jest płaski, częściowo utwardzony kostką brukową, zadrzewiony, leśny, zabudowany 66 budynkami zakwaterowania turystycznego.

Teren działki objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego. Znajduje się w oznaczeniu 297Utgh/Utb - Tereny usług turystycznych, gastronomii i handlu, kempingi i pola biwakowe.

147 472,08 zł

218 090,10

5.

oznaczoną numerem ewidencyjnym 320507_2.0001.680/3 o powierzchni 0.1423 ha, położoną w obrębie Pobierowo, gmina Rewal, dla której Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą nr SZ1G/00022907/9

Nieruchomość zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów użytkiem Bp. Teren działki jest płaski, kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta, zabudowany budynkiem hotelu.

Teren działki objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego. Znajduje się w oznaczeniu 84 Utgh - tereny usług turystycznych, gastronomii i handlu.

180 146 zł

225 182,50 zł

 

Cena zbycia zwolniona z podatku Vat. W przypadku rozłożenia ceny zbycia na raty zostanie zastosowane oprocentowanie w wysokości stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, w przypadku gdy nabywca nie prowadzi na nieruchomości działalności gospodarczej, lub stopy referencyjnej ustalonej zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str. 6) w przypadku gdy nabywca nieruchomości prowadzi na nieruchomości nabywanej działalność gospodarczą. Osoby posiadające roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. UWAGA: Wykaz wywieszony zostaje na okres 21 dni począwszy od dnia 24.04.2024 r. do 15.05.2024 r.

STAROSTA

Ryszard Chmielowicz

 

 

 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA