przejdź do treści
UE
dnia 26.04.2024 roku

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

WYKAZ

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym

 

Położenie nieruchomości

Działka nr

Powierzchnia gruntu dzierżawnego

(ha)

Opis nieruchomości

Numer Księgi Wieczystej

Przeznaczenie
nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Czas trwania umowy

Obręb Mrzeżyno - 1

gm. Trzebiatów

380/1

 

 

Dr – 5 m2

 

 

Publiczna droga klasy zbiorczej

SZ1G/00037797/2

Działka objęta  Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, który określił przeznaczenie:

- 07 KDZ z przeznaczeniem jako publiczna droga klasy zbiorczej. Droga nie ma nadanej kategorii.

Przeznaczenie – budowa stacji hydrologicznej wraz z możliwością przeprowadzenia infrastruktury zasilającej urządzenie.

 

 

Czas nieokreślony

 

Położenie nieruchomości

Działka nr

Powierzchnia gruntu dzierżawnego

(ha)

Opis nieruchomości

Numer Księgi Wieczystej

Przeznaczenie
nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Czynsz roczny brutto

(zł)

Okres dzierżawy

Obręb Płoty

gm. Płoty

180

RV – 1,8043 ha

 

 

Grunty orne przeznaczeniem na cele rolne.

SZ1G/00040014/4

Działka objęta  Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, który określił przeznaczenie:

 

- 3 MN, 4 MN – zabudowa mieszkaniowa     jednorodzinna 

- 17 KDW – drogi wewnętrzne

Sposób zagospodarowania- na cele rolne

423,00 zł

3 lata

 

   WYKAZ

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Położenie nieruchomości

Część działki nr

Powierzchnia gruntu dzierżawnego

(ha)

Opis nieruchomości

Numer Księgi Wieczystej

Przeznaczenie
nieruchomości  i sposób jej zagospodarowania

Czynsz roczny brutto

(zł)

Okres dzierżawy

Obręb

 Chełm Gryficki

gm. Trzebiatów

374/32

3,1690 ha – Ps

 

     Grunt oznaczony

  w ewidencji gruntów

symbolem Ps - pastwiska

SZ1G/00036937/9

Dla działki 374/32 nie opracowano Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Przeznaczenie w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Trzebiatów:

- Działka 374/32 – tereny nieużytków rolniczych – Rz (tereny nieprzydatne dla upraw rolniczych). Stanowią oczka wodne, zieleń śródpolną, bagna, torfowiska. Tereny nieużytków stanowią powierzchnie czynne przyrodniczo i mające duże znaczenie w utrzymaniu poziomu wód gruntowych. Tereny nieużytków po rozpoznaniu i udokumentowaniu wskazuje się do ochrony jako użytki ekologiczne, dla których wprowadza się zakaz przekształcania na inne cele oraz zakaz odwadniania.

408,00

płatny do:

15 lipca 2024 r.

 i  31 marca 2025 r.

2 lata

przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

na cele rolnicze – wypas kóz

Czynsz dzierżawny  podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik zmian cen nieruchomości ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W przypadku nieogłoszenia wskaźnika cen nieruchomości, waloryzacji dokonuje się przy zastosowaniu wskaźnika cen towarów  i usług.

 UWAGA:

 Niniejsze wykazy wywieszone zostają na okres 21 dni począwszy od dnia 26.04.2024 r. do 17.05.2024 r.

 

Gryfice, dnia 23 kwietnia 2024 r.                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                 STAROSTA

Ryszard Chmielowicz
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA