przejdź do treści
UE
dnia 21.02.2013 roku

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w Rzęskowie stanowiącej własność powiatu Gryfickiego

ZARZĄD  POWIATU  GRYFICKIEGO ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Gryfickiego, położonych w obrębie Rzęskowo, gmina Gryfice,

dla których Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą nr SZ1G/00037083/4.

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

(nr działek)

Powierzchnia

nieruchomości

(m2)

Cena wywoławcza

netto (zł)

Wadium

(zł)

Minimalne postąpienie (zł)

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1

424/124

424/125

3041

94 271

10 000

3 000

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych

436/1

droga wewnętrzna

2

424/126

3041

94 271

10 000

3 000

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych

436/2

droga wewnętrzna

3

424/128

424/129

3041

94 271

10 000

3 000

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych

436/3

droga wewnętrzna

4

424/130

424/131

3040

94 240

10 000

3 000

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych

436/5

droga wewnętrzna

5

424/132

3041

94 271

10 000

3 000

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych

436/4

droga wewnętrzna

6

424/136

3041

94 271

10 000

3 000

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych

436/6

droga wewnętrzna

7

424/146

424/148

4100

127 100

13 000

4 000

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych

436/10

droga wewnętrzna

 

Opis nieruchomości:

Przedmiotowe nieruchomości położone są na północno-zachodnich obrzeżach miasta Gryfice, w kompleksie nowo wydzielonych działek budowlanych, poza terenami zasadniczej zabudowy wsi. W odległości około 200 m przebiega droga relacji Gryfice-Niechorze, będąca główną drogą wyjazdową z Gryfic w kierunku morza. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej (nieurządzonej). Działki nieuzbrojone. Do granic kompleksów działek doprowadzona jest sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Możliwość wykonania przyłącza energetycznego. Po drugiej stronie drogi relacji Gryfice-Niechorze, przy drodze do miejscowości Rzęskowo, znajduje się osiedle domków jednorodzinnych.

 

Okazanie granic nieruchomości nastąpi dnia 15 marca 2013 r. w godz. od 1300 do 1330.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach nr 47 2030 0045 1110 0000 0054 0810 w BGŻ S.A. O/Gryfice, w terminie do dnia 26 marca 2013 r. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Każda z nieruchomości stanowi odrębny przedmiot przetargu, zachodzi zatem obowiązek wpłaty wadium ze wskazaniem nr działki, którą uczestnik przetargu zamierza nabyć.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 29 marca 2013 r. o godz. 1300 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, pok. 315.

 

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo.

Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. 

Nabywca ponosi koszt sporządzenia umowy. Cena winna być wpłacona w gotówce nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który przetarg wygra nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.

Zarząd Powiatu Gryfickiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37, pok. 318, lub telefonicznie pod nr 91 3842407.

 

Pliki do pobrania:

- Plan działek

 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA