przejdź do treści
UE
dnia 27.02.2013 roku

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w Rewalu stanowiącej własność powiatu Gryfickiego

ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfickiego, położonych przy ul. Klifowej w REWALU, gm. Rewal, woj. zachodniopomorskie.

 

Lp.


Nr działki

Powierzchnia

(m2)

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza

netto (zł)

Wadium

(zł)

Minimalne postąpienie (zł)

1

469

1044

nieruchomość gruntowa zabudowana

3 domkami letniskowymi o konstrukcji drewnianej o pow. użytkowej 29 m2 każdy

396 720

40 000

10 000

2

470

952

nieruchomość gruntowa zabudowana

domkiem higieniczno-sanitarnym o pow. użytkowej 42 m2

361 760

40 000

10 000

 

Nieruchomości położone w obrębie Rewal 2, gm. Rewal, przy ul. Klifowej, w odległości około 150 m do brzegu Morza Bałtyckiego. Dla przedmiotowych nieruchomości Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1G/00013221/0. Uzbrojenie: sieć energetyczna, wodociągowa i kanalizacji sanitarnej, sieć gazowa dostępna z ul. Klifowej, sieć telefonii światłowodowej dostępna z działki przyległej nr 315/9 przeznaczonej na poszerzenie ul. Klifowej.

Przeznaczenie nieruchomości ustalone decyzją o warunkach zabudowy: zabudowa usługowa zakwaterowania turystycznego z funkcją mieszkalną wraz z przyłączami. Rodzaj zabudowy: zabudowa z możliwym poddaszem użytkowym (maksymalnie 3 kondygnacje). Możliwa funkcja handlowa o pow. użytkowej poniżej 450 m2, możliwa funkcja gastronomiczna, bez stosowania urządzeń nagłaśniających.

Wydanie nieruchomości nastąpi po dniu 15 września 2013 r.

 

Oględzin nieruchomości będzie można dokonać w dniu 05 kwietnia 2013 r. w godz. 13.00 - 13.30 lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przelewem na konto Starostwa Gryfickiego nr 47 2030 0045 1110 0000 0054 0810 w BGŻ S.A. O/Gryfice, w terminie do dnia 26 kwietnia 2013 r. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

Każda z nieruchomości stanowi odrębny przedmiot przetargu, zachodzi zatem obowiązek wpłaty wadium ze wskazaniem nr działki, którą uczestnik przetargu zamierza nabyć.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2013 r. o godz. 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach,  Pl. Zwycięstwa 37, III piętro, pokój 315.

 

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo.

Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. 

Nabywca ponosi koszt sporządzenia umowy. Cena winna być wpłacona w gotówce nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który przetarg wygra nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym wcześniej terminie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach lub telefonicznie pod nr 913842407 wew. 16.

 

Do pobrania:

- zdjęcie satelitarne

- plan działek
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA