przejdź do treści
UE
dnia 19.06.2013 roku

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w Chełmie Gryfickim stanowiącej własność powiatu Gryfickiego

STAROSTA  POWIATU  GRYFICKIEGO ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie Chełm Gryficki, gmina Trzebiatów, dla których Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą nr 36937.

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

(nr działek)

Powierzchnia

nieruchomości

(m2)

Cena wywoławcza

netto (zł)

Wadium

(zł)

Przeznaczenie działek ustalone w decyzjach o warunkach zabudowy

1

374/24

749

25.600

3000

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z poddaszem użytkowym i możliwością prowadzenia działalności gospodarczej – usługi nieuciążliwe

2

374/23

750

25.700

3000

3

374/22

750

25.700

3000

4

374/21

750

25.700

3000

5

374/20

690

24.900

3000

6

374/19

755

25.800

3000

7

374/18

896

29.900

3000

8

374/17

825

27.800

3000

9

374/16

1225

39.400

4000

10

374/15

1028

33.700

4000

 

Opis nieruchomości:

Przedmiotowe nieruchomości położone są w kompleksie nowo wydzielonych działek budowlanych, przylegającym do granic miasta Trzebiatowa, poza terenami zasadniczej zabudowy, w obszarze nieużytków. Działki nieuzbrojone.

Dojazd do działek z drogi publicznej (drogi wojewódzkiej relacji Trzebiatów – Kamień Pomorski) zapewniony będzie poprzez ustanowienie nieodpłatnej służebności przechodu i przejazdu w działce 374/25. W umowie sprzedaży nieruchomości, właściciel nieruchomości władnącej, zostanie obciążony obowiązkiem budowy i utrzymania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej oraz ponoszenia wszelkich innych nakładów na nieruchomość obciążoną służebnością, a potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej (obowiązek będzie w szczególności dotyczył budowy i utrzymania drogi dojazdowej).

 

Okazanie granic nieruchomości nastąpi dnia 12 lipca 2013 r. w godz. od 1400 do 1430.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przelewem na konto Starostwa Powiatowego                           w Gryficach nr 47 2030 0045 1110 0000 0054 0810 w BGŻ S.A. O/Gryfice, w terminie do dnia 23 lipca 2013 r. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Każda z nieruchomości stanowi odrębny przedmiot przetargu, zachodzi zatem obowiązek wpłaty wadium ze wskazaniem nr działki, którą uczestnik przetargu zamierza nabyć.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 26 lipca 2013 r. o godz. 1300 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, pok. 315.

 

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Nabywca ponosi koszt sporządzenia umowy. Cena winna być wpłacona przelewem na konto nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który przetarg wygra nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej  w ustalonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.

Starosta Powiatu Gryfickiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, pok. 13, lub telefonicznie pod nr 91 3842407.

 

Pliki do pobrania:

- plan podziału działek

- mapa ewidencyjna
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA