przejdź do treści
UE
dnia 28.05.2014 roku

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonych w Rzęskowie stanowiących własność powiatu Gryfickiego

ZARZĄD  POWIATU  GRYFICKIEGO ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Gryfickiego, położonych w obrębie Rzęskowo, gmina Gryfice, dla których Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą nr SZ1G/00037083/4.

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

(nr działki)

Powierzchnia

(m2)

Cena wywoławcza

netto (zł)

Wadium

(zł)

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1

424/19

3016

93 496

9 000

zabudowa usługowa usług nieuciążliwych z towarzyszącą funkcją mieszkaniową jednorodzinną, dopuszczalne usługi turystyki – pensjonaty z  usługami

2

424/153

1278

39 618

4 000

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych

3

424/156

1660

57 096

6 000

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych

wraz z udziałem do 1/9 części w działce nr 424/209

1/9 z 1636

droga wewnętrzna

4

424/160

2050

69 186

7 000

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych

wraz z udziałem do 1/9 części w działce nr 424/209

1/9 z 1636

droga wewnętrzna

5

424/162

1413

49 439

5 000

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych

wraz z udziałem do 1/9 części w działce nr 424/209

1/9 z 1636

droga wewnętrzna

6

424/163

1428

44 268

4 000

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych

7

424/183

1357

42 067

4 000

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych

8

424/184

1495

46 345

5 000

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych

9

424/193

890

33 226

3 000

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych

wraz z udziałem do 1/9 części w działce nr 424/209

1/9 z 1636

droga wewnętrzna

10

424/194

1253

38 843

4 000

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych

11

424/195

1129

34 999

3 000

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych

12

424/196

1026

37 442

4 000

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych

wraz z udziałem do 1/9 części w działce nr 424/209

1/9 z 1636

droga wewnętrzna

 

Opis nieruchomości:

Przedmiotowe nieruchomości położone są na północno-zachodnich obrzeżach miasta Gryfice, w kompleksie nowo wydzielonych działek budowlanych, poza terenami zasadniczej zabudowy wsi. W odległości około 200 m przebiega droga relacji Gryfice-Niechorze, będącą główną drogą wyjazdową z Gryfic w kierunku morza. Działki nieuzbrojone. Do granicy kompleksów działek doprowadzona jest sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Po drugiej stronie drogi relacji Gryfice-Niechorze, przy drodze do miejscowości Rzęskowo, znajduje się osiedle domków jednorodzinnych.

 

Okazanie granic nieruchomości nastąpi dnia 17 czerwca 2014 r. w godz. od 1200 do 1230.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach nr 47 2030 0045 1110 0000 0054 0810 w BGŻ S.A. O/Gryfice, w terminie do dnia 27 czerwca 2014 r. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Każda z nieruchomości stanowi odrębny przedmiot przetargu, zachodzi zatem obowiązek wpłaty wadium ze wskazaniem nr działki, którą uczestnik przetargu zamierza nabyć.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 01 lipca 2014 r. o godz. 1300 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37, pok. 315.

 

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 18 lutego 2014 r.

Drugi przetarg odbył się w dniu 25 kwietnia 2014 r.

 

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo.

Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. 

Nabywca ponosi koszt sporządzenia umowy. Cena winna być wpłacona przelewem na konto nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który przetarg wygra nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.

Zarząd Powiatu Gryfickiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, I piętro, pok. 12, 13 lub telefonicznie pod nr 91 3842407.

 

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie internetowej www.gryfice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.gryfice.ibip.pl.

 

Do pobrania:

- plan działek

 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA