przejdź do treści
UE
dnia 09.03.2017 roku

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w Gryfiacach stanowiącej własność powiatu Gryfickiego

ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Gryfickiego,

położonej przy ul. 3 Maja 22 w Gryficach

 

Nieruchomość oznaczona nr działki 47 o pow. 1652 m2 położona w obrębie nr 5 miasta Gryfice, przy ul. 3 Maja 22, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gryficach księga wieczysta KW nr SZ1G/00030522/5, zabudowana budynkiem sali sportowej.

 

Nieruchomość położona w centralnej części miasta. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa i usługowa oraz obiekty policji i straży pożarnej. Uzbrojenie terenu: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja i gaz. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej, kształt regularny, teren płaski.

Opis budynku: budynek wolnostojący, wykonany w technologii tradycyjnej, niepodpiwniczony, dach dwuspadowy, ilość kondygnacji – 1 (częściowo 2). Instalacje – woda, kanalizacja, energia elektryczna 230/380 V, c.o. (piec węglowy). Obiekt rozbudowany w 1950 r. na bazie przedwojennego budynku. Stan techniczny zadawalający, standard obiektu niski, średni stopień zużycia elementów budynku – 60%. W budynku znajduje się część administracyjna (biuro i pomieszczenie socjalne), sala gimnastyczna, szatnie, WC, pom. gospodarcze, kotłownia. Powierzchnia użytkowa 575,76 m2, kubatura 3895 m3.

 

Zapis w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Gryfice – strefa zabudowy mieszkaniowej z usługami.

 

Cena wywoławcza – 595.000 zł

Wadium – 60.000 zł

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 j.t. ze zm.).

 

Okazanie nieruchomości nastąpi dnia 07 kwietnia 2017 r. w godz. od 1230 do 1300, po telefonicznym potwierdzeniu obecności przez zainteresowanych.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 09 maja 2017 r. wadium w formach wskazanych w §4 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach nr 47 2030 0045 1110 0000 0054 0810 w BGŻ S.A. w Gryficach, w wyżej wskazanym terminie. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 12 maja 2017 r. o godz. 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, III piętro, pok. 315.

 

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Nabywca ponosi koszt sporządzenia umowy. Cena winna być wpłacona przelewem na konto nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który przetarg wygra nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.

Zarząd Powiatu Gryfickiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, I piętro, pok. 12, 13 lub telefonicznie pod nr 91 3842407.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach oraz dostępne jest na stronie internetowej www.gryfice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.gryfice.ibip.pl

 

Do pobrania:

- mapa nieruchomości
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA