przejdź do treści
UE
dnia 20.12.2017 roku

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w Rewalu stanowiącej własność powiatu Gryfickiego

ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Powiatu Gryfickiego, położonej przy ul. Klifowej w REWALU

 

Nieruchomość oznaczona nr działki 438/17 o pow. 5667 m2, położona w obrębie Rewal 2, gm. Rewal, przy ul. Klifowej 5, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gryficach księga wieczysta nr SZ1G/00029566/5, zabudowana budynkiem usługowo-administracyjnym o pow. użytkowej 451 m2.

 

Nieruchomość położona we wschodniej części miejscowości Rewal, w odległości 20 m od morza.

Uzbrojenie terenu: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja, gaz (przy granicy). Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej utwardzonej, kształt działki nieregularny, teren płaski, częściowo zadrzewiony – pojedyncze drzewa liściaste i iglaste, ogrodzenie – stalowe, kute, częściowo siatka na słupkach stalowych, brama wjazdowa i furtka. Otoczenie stanowią klifowy brzeg morski oraz tereny zabudowy związanej z usługami turystycznymi (ośrodki wypoczynkowe, apartamentowiec, zabudowa mieszkalno-pensjonatowa).

Opis budynku.

Budynek składa się z trzech części: głównej – jednokondygnacyjnej z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczonej, wzniesionej przed 1945 r. oraz kuchni z zapleczem – jednokondygnacyjnej, niepodpiwniczonej i jadalni – jednokondygnacyjnej, niepodpiwniczonej, dobudowanych w latach 1985-87.

Stan techniczny budynku zły, stopień zużycia – 50%, standard wykończenia niski.

Na wysokości działki znajduje się zejście na plażę. Dojście do tego zejścia jest możliwe poprzez działki będące własnością Powiatu Gryfickiego i Skarbu Państwa.

Na nieruchomości znajdują się drewniane domki kempingowe nie stanowiące własności Powiatu Gryfickiego.

Dla nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nabywca nieruchomości, w drodze odrębnej decyzji o warunkach zabudowy ustali sposób zagospodarowania nieruchomości.

Cena wywoławcza – 5.383.650 zł

Wadium – 600.000 zł

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221).

 

Okazanie nieruchomości nastąpi dnia 02 lutego 2018 r. w godz. od 1200 do 1300, po telefonicznym potwierdzeniu obecności przez zainteresowanych lub po telefonicznym uzgodnieniu.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 20 lutego 2018 r. wadium w formach wskazanych w §4 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 j.t. ze zm.). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach prowadzone przez bank PKO BP SA nr 03 1020 2791 0000 7602 0259 4125, w wyżej wskazanym terminie. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 23 lutego 2018 r. o godz. 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, III piętro, pok. 315.

 

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Nabywca ponosi koszt sporządzenia umowy. Cena winna być wpłacona przelewem na konto nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który przetarg wygra nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.

Zarząd Powiatu Gryfickiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, I piętro, pok. 12, 13 lub telefonicznie pod nr 91 3842407.

 

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach oraz dostępne jest na stronie internetowej www.gryfice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.gryfice.ibip.pl.

 

Do pobrania:

- mapa nieruchomości

- plan nieruchomości

- zdjęcia nieruchomości

- uwagi i warunki Urzędu Morskiego
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA