przejdź do treści
UE
dnia 03.04.2018 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Gryfickiego

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

 

Położenie nieruchomości

 

Oznaczenie nieruchomości

(nr działki)

Powierzchnia nieruchomości (m2)

Nr Księgi Wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza 

nieruchomości

ul. Sienkiewicza 3

obręb nr 3

miasto Płoty

495/8

89680

SZ1G/00030519/1

Zapis w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płoty:

park, postulowana strefa ochrony archeologicznej (WIII), projektowana strefa ochrony konserwatorskiej (A), korytarz ekologiczny, obszary o walorach kwalifikujących do uznania za  „obszar chronionego krajobrazu”, postulowana strefa zabudowy wielofunkcyjnej (1.W-1).

 

Część nieruchomości zabudowana budynkiem Nowego Zamku wraz z terenem przyległym objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty, w którym przeznaczona jest na:

teren usług oświaty rolniczej. Obiekt o szczególnych walorach historycznych podlegający ochronie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – do podtrzymania z możliwością adaptacji obiektu na funkcję hotelarską – usług turystycznych. Obiekt zapisany w rejestrze zabytków pod poz. nr 795 położony w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej. Zalecane jest połączenie terenu parku z zespołem hotelowym.

Nieruchomość zabudowana, wpisana do rejestru zabytków pod nowym nr A-281, na której znajduje się zespół parkowo-zamkowy, w skład którego wchodzi Nowy Zamek oraz park zamkowy.

 

Zabudowania:

- budynek zamku o pow. użyt. 3507,40 m2,

- 2 budynki gospodarcze     o łącznej pow. użyt. 57 m2,

- budynek brama wjazdowa o pow. użyt. 52 m2,

 - budynek grobowiec        o pow. użyt. 36 m2.

2 191 990 zł

 

Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na okres 21 dni począwszy od dnia 03 kwietnia 2018 r. Wszelkie wnioski, o których mowa w art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz.121  j.t. ze zm.) należy składać w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

Na podstawie art. 68 ust.3 ww. ustawy ustalona cena wywoławcza nieruchomości zawiera 50% bonifikatę z tytułu wpisu do rejestru zabytków. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Kazimierz Sać

 

Gryfice, dnia 03 kwietnia 2018 r.

 

 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA