przejdź do treści
UE
dnia 27.07.2020 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

WYKAZ

nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

sporządzony na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 tj.)

Położenie nieruchomości

działka nr

Powierzchnia działki

(ha)

Opis nieruchomości

Numer Księgi Wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

obręb Pniewo, gmina Płoty

348

1,80

Działka rolna w skład której wchodzą grunty średnie i słabe. W składzie powierzchniowym działki dominują łąki klasy IV i grunty orne klasy V. Na obrzeżach działki przebiega rów. Grunt o podłożu trawiastym, nie posiada budowli i urządzeń służących do produkcji rolnej. Dojazd utrudniony, miejscami wąską drogą o podłożu trawiastym.

SZ1G/00004571/2

 

Aktualnie nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach geodezyjnych 348, 386, 125 i 80 wchodzących w skład nieruchomości objętej KW SZ1G/00004571/2 w obrębie Pniewo. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Płoty stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/117/2016 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26 kwietnia 2016 r. ww. działki znajdują się na terenach przeznaczonym na cele rolne oraz oznaczonych jako łąki, korytarz ekologiczny, tereny występowania i rozmnażania gatunków rzadkich i chronionych zwierząt i roślin. Nieruchomości maja charakter rolny, nie są użytkowane.

 

36 000,00 zł

obręb Pniewo, gmina Płoty

386

2,89

Działka rolna w skład której wchodzą grunty słabe. W składzie powierzchniowym dominują łąki klasy V, na obrzeżach działki przebiega rów, otoczona jest lasami, grunt o słabej kulturze, zryty przez dziką zwierzynę. Nie posiada budowli i urządzeń służących do produkcji rolnej. Działka bez dostępu do drogi publicznej, wąska i nieregularna

40 000,00 zł

obręb Pniewo, gmina Płoty

125

2,75

Działka rolna w skład, której wchodzą grunty orne klasy IVB, V i VI oraz nieużytki. Kształt działki regularny zbliżony do prostokąta, silnie zakrzewiona i zadrzewiona, nieużytkowana rolniczo. Położona jest na wzniesieniu terenu krótszym bokiem do szutrowej, utwardzonej drogi lokalnej w odległości około 100m od najbliższych, pojedynczych ostatnich zabudowań miejscowości Pniewo.

 

59 000,00 zł

obręb Pniewo, gmina Płoty

80

4,45

Działka rolna w skład, której wchodzą grunty orne klasy IVB, V i VI oraz nieużytki. Kształt działki nieregularny ukształtowany ułożeniem dróg polnych otaczających teren działki, jedna z nich przecina teren działki. Silnie zakrzewiona i zadrzewiona, nieużytkowana rolniczo Położona jest na wzniesieniu terenu krótszym bokiem do szutrowej, utwardzonej drogi lokalnej w odległości około 100m od najbliższych, pojedynczych ostatnich zabudowań miejscowości Pniewo.

 

95 000,00 zł

Osoby fizyczne posiadające roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

UWAGA:

Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na okres 21 dni począwszy od dnia 27 lipca 2020 r. do dnia 16 sierpnia 2020 r.

 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA