przejdź do treści
UE
dnia 27.05.2022 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

sporządzony na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 tj.)

Położenie nieruchomości

działka nr

Powierzchnia działki

(ha)

Opis nieruchomości

Numer Księgi Wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości


obręb Płoty-3

484

0,3403

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa – symbol użytku PsIV(pastwiska trwałe) i W (grunty pod rowami)SZ1G/00040118/3

Działka położona jest na obszarze, dla którego nie opracowano Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Dokumentem normującym ład przestrzenny dla obszaru położenia nieruchomości jest Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Płoty stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/117/2016 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26 kwietnia 2016 r. ww. działki znajdują się w kompleksie W-1 strefa zabudowy wielofunkcyjnej.

38 000 zł

Zapłata

3 dni przed zawarciem umowy notarialnej

Osoby fizyczne posiadające roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.


WYKAZ

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

sporządzony na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 tj.)

Położenie nieruchomości

działka nr

Powierzchnia działki

(ha)

Opis nieruchomości

Numer Księgi Wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości


obręb Płoty-3

378

1,0842

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa – symbol użytku PsIV(pastwiska trwałe) i W (grunty pod rowami)SZ1G/00009221/9

Działka położona jest na obszarze, dla którego nie opracowano Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Dokumentem normującym ład przestrzenny dla obszaru położenia nieruchomości jest Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Płoty stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/117/2016 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26 kwietnia 2016 r. ww. działki znajdują się w kompleksie W-1 strefa zabudowy wielofunkcyjnej.

118 000 zł

Zapłata

3 dni przed zawarciem umowy notarialnej

Osoby fizyczne posiadające roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.


WYKAZ

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

sporządzony na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 tj.)

Położenie nieruchomości

działka nr

Powierzchnia działki

(ha)

Opis nieruchomości

Numer Księgi Wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości


obręb Płoty-3

380

0,8440

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa – symbol użytku PsIV(pastwiska trwałe), RIVb (grunty orne) i W (grunty pod rowami)SZ1G/00004099/9

Działka położona jest na obszarze, dla którego nie opracowano Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Dokumentem normującym ład przestrzenny dla obszaru położenia nieruchomości jest Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Płoty stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/117/2016 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26 kwietnia 2016 r. ww. działki znajdują się w kompleksie W-1 strefa zabudowy wielofunkcyjnej.

92 000 zł

Zapłata

3 dni przed zawarciem umowy notarialnej

Osoby fizyczne posiadające roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.


WYKAZ

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

sporządzony na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 tj.)

Położenie nieruchomości

działka nr

Powierzchnia działki

(ha)

Opis nieruchomości

Numer Księgi Wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości


obręb Płoty-3

461/2

0,3084

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa – symbol użytku PsIV(pastwiska trwałe) i PsVI (pastwiska trwałe)


SZ1G/00009221/9

Działka położona jest na obszarze, dla którego nie opracowano Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Płoty stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/117/2016 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26 kwietnia 2016 r. ww. działki znajdują się w kompleksie W-1 strefa zabudowy wielofunkcyjnej.

Dla nieruchomości ustalono Decyzją nr 50/Wz/2021 z dnia 30.12.2021 r. warunki zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego parterowego z poddaszem użytkowym i wbudowanym garażem wraz z budową studni oraz przydomowej oczyszczalni ścieków.


102 090 zł

Zapłata

3 dni przed zawarciem umowy notarialnej

Osoby fizyczne posiadające roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.


WYKAZ

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

sporządzony na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 tj.)

Położenie nieruchomości

działka nr

Powierzchnia działki

(ha)

Opis nieruchomości

Numer Księgi Wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości


obręb Płoty-3

471

0,7530

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa – symbol użytku PsIV(pastwiska trwałe), RV (grunty orne) i W (grunty pod rowami)SZ1G/00009221/9

Działka położona jest na obszarze, dla którego nie opracowano Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Dokumentem normującym ład przestrzenny dla obszaru położenia nieruchomości jest Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Płoty stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/117/2016 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26 kwietnia 2016 r. ww. działki znajdują się w kompleksie W-1 strefa zabudowy wielofunkcyjnej.

82 000 zł

Zapłata

3 dni przed zawarciem umowy notarialnej

Osoby fizyczne posiadające roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.


WYKAZ

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

sporządzony na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 tj.)

Położenie nieruchomości

działka nr

Powierzchnia działki

(ha)

Opis nieruchomości

Numer Księgi Wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości


obręb Płoty-3

473

0,4985

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa – symbol użytku PsIV(pastwiska trwałe), RV (grunty orne) i W (grunty pod rowami)SZ1G/00040118/3

Działka położona jest na obszarze, dla którego nie opracowano Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Dokumentem normującym ład przestrzenny dla obszaru położenia nieruchomości jest Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Płoty stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/117/2016 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26 kwietnia 2016 r. ww. działki znajdują się w kompleksie W-1 strefa zabudowy wielofunkcyjnej.

56 000 zł

Zapłata

3 dni przed zawarciem umowy notarialnej

Osoby fizyczne posiadające roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

UWAGA:

Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na okres 21 dni począwszy od dnia 27 maja 2022 r. do dnia 17 czerwca 2022 r.

STAROSTA GRYFICKI

Ryszard Chmielowicz

 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA