przejdź do treści
UE
dnia 31.08.2022 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

WYKAZ

nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

sporządzony na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 tj.)

Położenie nieruchomości

działki nr

Powierzchnia działki

(ha)

Opis nieruchomości

Numer Księgi Wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

obr. Trzebiatów-8

gmina Trzebiatów

 

 

1540

0,5213

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość rolna niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa obejmująca:

- łąki trwałe ŁIII i ŁIV,

- pastwiska trwałe PsIV

 

 

SZ1G/00041984/1

Działka położona jest na obszarze, dla którego nie opracowano Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Dokumentem normującym ład przestrzenny dla obszaru położenia nieruchomości jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  Miasta i Gminy Trzebiatów, przyjęte Uchwałą Nr XXIV/191/2012 Rady Miejskiej w Trzebiatowie  z dnia    328 czerwca 2012 r. ze zmianami, zgodnie z którym działka znajduje się w kompleksie RD – tereny ogródków działkowych.

13 000 zł

Zapłata

3 dni przed zawarciem umowy notarialnej


Położenie nieruchomości

działki nr

Powierzchnia działki

(ha)

Opis nieruchomości

Numer Księgi Wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

obr. Trzebiatów-8

gmina Trzebiatów

 

 

1541

0,3210

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość rolna niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa obejmująca łąki trwałe ŁIII

 

 

SZ1G/00041984/1

Działka położona jest na obszarze, dla którego nie opracowano Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Dokumentem normującym ład przestrzenny dla obszaru położenia nieruchomości jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  Miasta i Gminy Trzebiatów, przyjęte Uchwałą Nr XXIV/191/2012 Rady Miejskiej w Trzebiatowie  z dnia    328 czerwca 2012 r. ze zmianami, zgodnie z którym działka znajduje się w kompleksie RD – tereny ogródków działkowych.

7 900 zł

Zapłata

3 dni przed zawarciem umowy notarialnej


Położenie nieruchomości

działki nr

Powierzchnia działki

(ha)

Opis nieruchomości

Numer Księgi Wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

obr. Trzebiatów-8

gmina Trzebiatów

 

 

1543

0,7310

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość rolna niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa obejmująca:

- łąki trwałe ŁIII i ŁIV,

- nieużytki N

 

 

SZ1G/00041984/1

Działka położona jest na obszarze, dla którego nie opracowano Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Dokumentem normującym ład przestrzenny dla obszaru położenia nieruchomości jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  Miasta i Gminy Trzebiatów, przyjęte Uchwałą Nr XXIV/191/2012 Rady Miejskiej w Trzebiatowie  z dnia    328 czerwca 2012 r. ze zmianami, zgodnie z którym działka znajduje się w kompleksie RD – tereny ogródków działkowych.

19 000 zł

Zapłata

3 dni przed zawarciem umowy notarialnej


Położenie nieruchomości

działki nr

Powierzchnia działki

(ha)

Opis nieruchomości

Numer Księgi Wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

obr. Trzebiatów-8

gmina Trzebiatów

 

 

1548

0,0654

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość rolna niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa obejmująca nieużytki N

 

 

SZ1G/00041984/1

Działka położona jest na obszarze, dla którego nie opracowano Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Dokumentem normującym ład przestrzenny dla obszaru położenia nieruchomości jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  Miasta i Gminy Trzebiatów, przyjęte Uchwałą Nr XXIV/191/2012 Rady Miejskiej w Trzebiatowie  z dnia    328 czerwca 2012 r. ze zmianami, zgodnie z którym działka znajduje się w kompleksie RD – tereny ogródków działkowych.

3 000 zł

Zapłata

3 dni przed zawarciem umowy notarialnej


Położenie nieruchomości

działki nr

Powierzchnia działki

(ha)

Opis nieruchomości

Numer Księgi Wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

obr. Trzebiatów-8

gmina Trzebiatów

 

 

1550

0,3314

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość rolna niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa obejmująca nieużytki N

 

 

SZ1G/00041984/1

Działka położona jest na obszarze, dla którego nie opracowano Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Dokumentem normującym ład przestrzenny dla obszaru położenia nieruchomości jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  Miasta i Gminy Trzebiatów, przyjęte Uchwałą Nr XXIV/191/2012 Rady Miejskiej w Trzebiatowie  z dnia    328 czerwca 2012 r. ze zmianami, zgodnie z którym działka znajduje się w kompleksie UT – tereny obiektów i urządzeń turystycznych i sportowych.

7 000 zł

Zapłata

3 dni przed zawarciem umowy notarialnej


Położenie nieruchomości

działki nr

Powierzchnia działki

(ha)

Opis nieruchomości

Numer Księgi Wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

obr. Trzebiatów-8

gmina Trzebiatów

 

 

1062/2

5,4551

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość rolna niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa obejmująca:

- grunty orne RIIIb,

- łąki trwałe ŁIII i ŁIV

 

SZ1G/00041984/1

Działka położona jest na obszarze, dla którego nie opracowano Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Dokumentem normującym ład przestrzenny dla obszaru położenia nieruchomości jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  Miasta i Gminy Trzebiatów, przyjęte Uchwałą Nr XXIV/191/2012 Rady Miejskiej w Trzebiatowie  z dnia    328 czerwca 2012 r. ze zmianami, zgodnie z którym działka znajduje się w kompleksie RD – tereny ogródków działkowych.

120 000 zł

Zapłata

3 dni przed zawarciem umowy notarialnej


Położenie nieruchomości

działki nr

Powierzchnia działki

(ha)

Opis nieruchomości

Numer Księgi Wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

obr. Trzebiatów-8

gmina Trzebiatów

 

 

1542

 

1544

 

0,7195

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość rolna niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa obejmująca:

- łąki trwałe ŁIII,

- nieużytki N,

- grunty pod stawami Wsr

 

 

SZ1G/00041984/1 , SZ1G/00037956/5

Działki położone są na obszarze, dla którego nie opracowano Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Dokumentem normującym ład przestrzenny dla obszaru położenia nieruchomości jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  Miasta i Gminy Trzebiatów, przyjęte Uchwałą Nr XXIV/191/2012 Rady Miejskiej w Trzebiatowie  z dnia    328 czerwca 2012 r. ze zmianami, zgodnie z którym działki znajdują się w kompleksie RD – tereny ogródków działkowych.

18 000 zł

Zapłata

3 dni przed zawarciem umowy notarialnej


Położenie nieruchomości

działki nr

Powierzchnia działki

(ha)

Opis nieruchomości

Numer Księgi Wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

obr. Trzebiatów-8

gmina Trzebiatów

 

 

1545/1

 

1547/2

 

1,021

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość rolna niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa obejmująca:

- łąki trwałe ŁIII, ŁIV, ŁV,

- grunty pod rowami W-ŁIII,

- drogi dr-ŁIII, dr-ŁIV, dr-RIVa,

- nieużytki – N

 

.

 

SZ1G/00041984/1

Działki położone są na obszarze, dla którego nie opracowano Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Dokumentem normującym ład przestrzenny dla obszaru położenia nieruchomości jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  Miasta i Gminy Trzebiatów, przyjęte Uchwałą Nr XXIV/191/2012 Rady Miejskiej w Trzebiatowie  z dnia    328 czerwca 2012 r. ze zmianami, zgodnie z którym działki znajdują się w kompleksie RD – tereny ogródków działkowych.

23 000 zł

Zapłata

3 dni przed zawarciem umowy notarialnej

Osoby fizyczne posiadające roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

UWAGA:

Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na okres 21 dni począwszy od dnia     31  sierpnia 2022 r. do dnia   20  września 2022 r.

 STAROSTA GRYFICKI

Ryszard Chmielowicz

 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA