przejdź do treści
UE
dnia 19.12.2022 roku

Informacja o wynikach przetargu nieruchomości

 

Zgodnie z § 12  ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargu oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213 t.j.) Starosta Gryficki podaje do publicznej wiadomości

 INFORMACJĘ

O WYNIKACH  PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

 Data i miejsce przetargu 16 grudnia 2022 r. o godzinie 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, III piętro, pok. 315,  I przetarg ustny ograniczony.

1. Przedmiot sprzedaży   prawo własności nieruchomości nr 1062/2 o pow. 5,4551 ha, obr. Trzebiatów-8, gm. Trzebiatów, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1G/00041984/1.

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

(nr działki)

 

Rodzaj użytków gruntowych

Powierzchnia

nieruchomości

 

Cena wywoławcza

netto

Uzyskana cena

(zł)

Przeznaczenie działek w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiatów

1

 

1062/2

 

 

RIIIb, ŁIII i ŁIV

5,4551 ha

120 000 zł

brak

tereny ogródków działkowych

Cena zbycia zwolniona z  podatku VAT .

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu : 0

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0

Nabywca : brak

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

2. Przedmiot sprzedaży  prawo własności nieruchomości nr 1545/1 i 1547/2 o pow. 1,021 ha, obr. Trzebiatów-8, gm. Trzebiatów, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1G/00041984/1.

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

(nr działki)

 

Rodzaj i powierzchnia użytków gruntowych

Powierzchnia

nieruchomości

 

Cena wywoławcza

netto

Uzyskana cena

(zł)

Przeznaczenie działek w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiatów

1

 

1545/1

1547/2

 

 

Ł III, ŁIV, ŁV,

W-ŁIII, dr-ŁIII,

dr-ŁIV, dr-RIVa, N

1,021 ha

23 000 zł

brak

tereny ogródków działkowych

Cena zbycia zwolniona z  podatku VAT .

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu : 0

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0

Nabywca : brak

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 Informacja umieszczona została na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni tj. od dnia  19 grudnia 2022 r. do dnia 27 grudnia 2022r. oraz podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu.

 

STAROSTA GRYFICKI

Ryszard Chmielowicz

 

 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA