przejdź do treści
UE
dnia 17.03.2023 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

WYKAZ

nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

sporządzony na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 tj.)

Położenie nieruchomości

działki nr

Powierzchnia działki

(ha)

Opis nieruchomości

Numer Księgi Wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości z 23% podatkiem VAT

obr. Płoty-1

gmina Płoty

 

179/1

 0,1286

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona symbolem użytku Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

 

 

SZ1G/00040017/5

Dokumentem normującym ład przestrzenny dla obszaru położenia nieruchomości jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płoty, przyjęty Uchwałą Nr V/50/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 3.06.2011 r., zgodnie z którym działka położona jest w kompleksie 2MN, na obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną do wysokości 9 m. z dopuszczeniem wolnostojących budynków garażowych i gospodarczych do wysokości 5m, powierzchnia zabudowy do 35 % powierzchni działki

67 200 zł

zapłata 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej

obr. Płoty-1

gmina Płoty

 

179/2

0,1271

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona symbolem użytku Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

 

SZ1G/00040017/5

66 400 zł

zapłata 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej

 

 

 

 

obr. Płoty-1

gmina Płoty

 

 

 

179/4

 

 

0,1286

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona symbolem użytku Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

SZ1G/00040017/5

 

Dokumentem normującym ład przestrzenny dla obszaru położenia nieruchomości jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płoty, przyjęty Uchwałą Nr V/50/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 3.06.2011 r., zgodnie z którym działka położona jest w kompleksie 3MN, na obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną do wysokości 9 m. z dopuszczeniem wolnostojących budynków garażowych i gospodarczych do wysokości 5m, powierzchnia zabudowy do 35 % powierzchni działki.

 

67 200 zł

zapłata 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej

 

obr. Płoty-1

gmina Płoty

 

 

 

179/5

 

 

0,1284

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona symbolem użytku Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

SZ1G/00040017/5

67 100 zł

zapłata 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej

 

 

Osoby fizyczne posiadające roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

UWAGA:

Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na okres 21 dni począwszy od dnia 17 marca 2023 r. do dnia 7 kwietnia 2023 r.

STAROSTA GRYFICKI

Ryszard Chmielowicz

 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA