przejdź do treści
UE
dnia 18.04.2023 roku

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH / NIEZAKWALIFIKOWANYCH

do uczestniczenia w przetargu ustnym ograniczonym ogłoszonym na 21 kwietnia 2023 r.

 Uczestnikiem przetargu ograniczonego na nabycie nieruchomości rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie Trzebiatów-8, dla których Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi KW SZ1G/00041984/1:

 

 

Nr

działki

 

 

Powierzchnia

w ha

 

 

Opis

 

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza (zwolniona z podatku Vat)

 

 

 

Wadium

(zł)

 

1062/2

 

 

5,4551

 

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość rolna niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa obejmująca:

- grunty orne RIIIb,

- łąki trwałe ŁIII i ŁIV

 

 

 

Działka położona jest na obszarze, dla którego nie opracowano Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Dokumentem normującym ład przestrzenny dla obszaru położenia nieruchomości jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Trzebiatów, przyjęte Uchwałą Nr XXIV/191/2012 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 28 czerwca 2012 r. ze zmianami, zgodnie z którym działka znajduje się w kompleksie RD – tereny ogródków działkowych.

 

 

120 000 zł

 

 

24 000 zł

 

 

1545/1

1547/2

 

 

1,021

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość rolna niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa obejmująca:

- łąki trwałe ŁIII, ŁIV, ŁV,

- grunty pod rowami W-ŁIII,

- drogi dr-ŁIII, dr-ŁIV, dr-RIVa,

- nieużytki – N

 

 

Działki położone są na obszarze, dla którego nie opracowano Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Dokumentem normującym ład przestrzenny dla obszaru położenia nieruchomości jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Trzebiatów, przyjęte Uchwałą Nr XXIV/191/2012 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 328 czerwca 2012 r. ze zmianami, zgodnie z którym działki znajdują się w kompleksie RD – tereny ogródków działkowych.

 

 

23 000 zł

 

 

4 600 zł

mogą zostać osoby spełniające warunki ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 461), które dokonały wpłaty wadium w określonej wysokości i terminie oraz zgłosiły uczestnictwo w przetargu. Zgodnie z warunkami przetargu, wadium należało wnieść w terminie do dnia 17 kwietnia 2023 r. w formach wskazanych w § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu należało dokonać w formie pisemnej zgodnie z załączonymi drukami do ogłoszenia i złożyć do Wydziału Nieruchomości przy ul. Dworcowej 23 w Gryficach do dnia 17 kwietnia 2023r. w zamkniętej kopercie z napisem: Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu na nieruchomość rolną.

Komisja przetargowa w składzie:

1. Marian Maliński - Przewodniczący

2. Ewa Turkosz - członek

3. Ewa Korczyńska - członek

sprawdziła czy Pan Mirosław Kostrzewa spełnia warunki przetargowe i wskazuje, że nie kwalifikuje się do uczestnictwa w przetargu :

1. na zbycie dz. nr 1062/2 obr. Trzebiatów 8.

2. na zbycie dz. 1545/1 i 1547/2 obr. Trzebiatów 8.

Lista została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa Powiatowego w Gryficach obsługującego właściwy organ oraz wywieszona w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach przy Placu Zwycięstwa 37 i ul. Dworcowej 23, nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu, t.j. 20.04.2023 r.

 

 

 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA