przejdź do treści
UE
dnia 29.12.2021 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

WYKAZ

nieruchomości gruntowej stanowiącej  własność Skarbu Państwa

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

sporządzony na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 tj.)

Położenie nieruchomości

działka nr

Powierzchnia działki

(ha)

Opis nieruchomości

Numer Księgi Wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości                           i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

 

 obręb Gorzysław

515

0,10

Przedmiotem sprzedaży jest 1/3 udziału własności Skarbu Państwa w nieruchomości rolnej zabudowanej stanowiącej grunty rolne zabudowane  – symbol użytku Br-RIIIb

.

 

SZ1G/00004925/9

Działka położona jest na obszarze, dla którego nie opracowano Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Dokumentem normującym ład przestrzenny dla obszaru położenia nieruchomości jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebiatów, przyjęte Uchwałą Nr XLVII/1403/2018 Rady Miejskiej w Trzebiatowie  z dnia 29 marca 2018 r., w którym teren określono jako strefa wiejskich zespołów zabudowy.

12 000 zł

Zapłata

3 dni przed zawarciem umowy notarialnej

 

Osoby fizyczne posiadające roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

UWAGA:

Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na okres 21 dni począwszy od dnia 28 grudnia 2021 r. do dnia 18 stycznia 2022 r.

 

STAROSTA  GRYFICKI

Ryszard  Chmielowicz

 

 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA