przejdź do treści
UE
dnia 23.12.2022 roku

Ogłoszenie o wynikach przetargu

Zgodnie z § 12 ust.1 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargu oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 j.t.) Starosta Gryficki podaje do publicznej wiadomości

INFORMACJĘ

O WYNIKU I PRZETARGU OGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

Data i miejsce przetargu 16 grudnia 2022 r. o godzinie 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, III piętro, pok. 315, I przetarg ustny ograniczony.

Przedmiot sprzedaży nieruchomość będąca własnością Skarbu Państwa, dla której Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą nr SZ1G/00040118/3:

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia

działki (ha)

 

 

Opis

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza (zwolniona z podatku Vat)

 

Wadium

(zł)

działka 189 obręb Płoty -3

 

0,0082

Przedmiotem zbycia jest nieruchomość, która może poprawić warunki zagospodarowania jednej z nieruchomości przyległych oznaczonych numerami działek 142/4, 434/1 lub 202 obr. Płoty3. Działka nr 189 nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość ze względu na małą powierzchnię oraz niekorzystny, wydłużony i wąski kształt. Ponadto, mała powierzchnia wyklucza możliwość korzystania z działki jako samodzielnej. Działka położona przy drodze publicznej. Symbol użytku: Bz-Tereny rekreacyjno –wypoczynkowe. Nieruchomość nie jest obciążona roszczeniami, ograniczeniami i prawami.

Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Płoty stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/117/2016 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26 kwietnia 2016 r. działka znajduje się w kompleksie 1.W-1 strefa zabudowy wielofunkcyjnej

21 400 zł

4 200 zł

 

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu : 0

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0

Nabywca : brak

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

  

Informacja umieszczona została na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni tj. od dnia 23 grudnia 2022r. do dnia 30 grudnia 2022r. oraz podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu.

 Starosta Gryficki

Ryszard Chmielowicz

 

 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA