przejdź do treści
UE
dnia 17.07.2023 roku

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w Pobierowie stanowiącej własność Skarbu Państwa

 

STAROSTA POWIATU GRYFICKIEGO

na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 )

ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako

 

działka nr 233 o powierzchni 1,3690 ha

w Pobierowie przy ul. Grunwaldzkiej 13 w gminie Rewal

Lp

Oznaczenie działki

 

Nr księgi wieczystej

Opis

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza (zł)

Cena zwolniona z podatku Vat

Wadium

(zł)

 

 

1

 

 

320507_2.0001.233

SZ1G/00023452/1

 

 

Nieruchomość położona w miejscowości turystycznej, na wprost zejścia na plażę. Działka zabudowana 5 budynkami innymi, w tym budynkiem wczasowym o pow. użytkowej 1011,40m2, świetlicą o pow. użytkowej 306,11m2, 3 budynkami letniskowymi, o łącznej pow. użytkowej 162 m2. Ośrodek wczasowy nieczynny od około 9 lat. Nieruchomość nie jest obciążona roszczeniami, ograniczeniami i prawami.

 

Teren działki jest objęty obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego i został oznaczony symbolem 60Utgh - tereny usług turystycznych, gastronomii i handlu, 15% powierzchni zabudowy + 5% na lokalizację usług odnowy biologicznej. Wysokość zabudowy do 12 m.

 

 15 950 000

 

 

 3 000 000

 

 

Przetarg odbędzie się 6 października 2023 r. o godz. 1200

 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, III piętro, pok. 315.

Okazanie nieruchomości nastąpi 23 sierpnia 2023r. w godz. 12:00 -13:00

po telefonicznym potwierdzeniu obecności przez zainteresowanych

 

Termin wpłaty wadium do 2 października 2023r.

 

WADIUM należy wnieść w terminie do dnia 2 października 2023 r. w formach wskazanych w § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2213). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach prowadzone przez bank PKO BP S.A. nr 03 1020 2791 0000 7602 0259 4125 w terminie do 2 października 2023r. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach. Dokonując wpłaty wadium należy wskazać nr działki, którą uczestnik przetargu zamierza nabyć.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony nie później niż do 15 grudnia 2023r. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej. Cena winna być wpłacona przelewem na konto nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy. Wpłacone wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który przetarg wygra nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto. Pierwszy przetarg odbył się 25 listopada 2022r, drugi 31 marca 2023r, trzeci 30 czerwca 2023r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, I piętro, pok. 11, 13 lub telefonicznie pod nr 91 38 424 07.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach oraz dostępne jest na stronie internetowej www.gryfice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.gryfice.ibip.pl

 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA