przejdź do treści
UE
dnia 03.08.2023 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ

nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie  bezprzetargowym na polepszenie warunków nieruchomości sąsiedniej

sporządzony na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 poz. 344 tj.)

Położenie nieruchomości

działka nr

Powierzchnia działki

(ha)

Opis nieruchomości

Numer Księgi Wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości  i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

obręb Sowno, gmina Płoty

 

 

 

 

 

52/6

 

 

 

 

 

0,3816

Działka rolna w skład której wchodzą grunty średnie i słabe. W składzie powierzchniowym działki dominują łąki klasy IV i grunty orne klasy V. Na obrzeżach działki przebiega rów. Grunt o podłożu trawiastym, nie posiada budowli i urządzeń służących do produkcji rolnej. Dojazd utrudniony, miejscami wąską drogą o podłożu trawiastym.

SZ1G/00003977/1

 

 

 

Aktualnie nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki  o numerze geodezyjnym 52/6 objętej KW SZ1G/00003977/1 w obrębie Sowno. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Płoty przyjętym Uchwałą Nr XLIII/327/2021 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30.11.2021 r. działka znajduje się na obszarze oznaczonym jako teren zabudowy mieszkaniowej z funkcją uzupełniającą.

 

 

 

 

 

 

72 500,00 zł

 

Osoby fizyczne posiadające roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

UWAGA:

Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na okres 21 dni począwszy od dnia 03 sierpnia 2023 r. do dnia 24 sierpnia 2023 r.

STAROSTA GRYFICKI

Ryszard Chmielowicz

 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA