przejdź do treści
UE
dnia 04.08.2023 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

WYKAZ

nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa

przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków nieruchomości sąsiedniej

sporządzony na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 poz. 344 tj.)

Położenie nieruchomości

działka nr

Powierzchnia działki

(ha)

Opis nieruchomości

Numer Księgi Wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości  i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

obręb Niechorze, gmina Rewal

 

 

 

 

 

911/65

 

 

 

 

 

0,0025

Działka 911/65 obr. Niechorze graniczy z działką nr 317, zabudowaną budynkiem mieszkalnym. Zagospodarowanie działki jest średnie, teren jest uzbrojony w sieci techniczne, znajduje się w pierwszej linii zabudowy w stosunku do morskiej linii brzegowej.

SZ1G/00040923/9

Dla działki o nr 911/65 położonej w obrębie Niechorze, w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rewal, przyjętym Uchwałą Nr LXIII/437/10 Rady Gminy Rewal z dnia 29 września 2010 r. ustalono symbol MN,Utgh – teren zabudowy jednorodzinnej, usług turystycznych, gastronomii i handlu.

 

 

 

 

 

 

 

14 056,00 zł

 

Osoby fizyczne posiadające roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

UWAGA:

Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na okres 21 dni począwszy od dnia 04 sierpnia 2023 r. do dnia 25 sierpnia 2023 r.   

                                                                                                                                                                                                            STAROSTA GRYFICKI

Ryszard Chmielowicz

 

 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA