przejdź do treści
UE
dnia 04.08.2023 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

WYKAZ

nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa

przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków nieruchomości sąsiedniej

sporządzony na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 poz. 344 tj.)

Położenie nieruchomości

działka nr

Powierzchnia działki

(ha)

Opis nieruchomości

Numer Księgi Wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

obręb Sowno, gmina Płoty

 

 

 

 

 

486/28

 

 

 

 

 

0,0012

Działka nr 486/28 obr. Sowno graniczy z działką 486/26, znajduje się na niej studnia głębinowa wraz z odwiertem, która jest niezbędnym ujęciem wody dla pobliskiej fermy drobiu. Działka o bardzo małej powierzchni, bez dostępu do drogi publicznej. Teren działki jest płaski, porośnięty trawą, przechodzący w nasyp, który stanowi podstawę pod wiaduktem drogi ekspresowej S6. Sprzedaż działki stanowi realizację Porozumienia zawartego pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, a Firmą Piotr Teodorowicz- Ferma Drobiu KURCZAK z siedzibą Sowno 54 gmina Płoty, zgodnie z którym jej właściciel zobowiązał się do wystąpienia do właściwego Starosty w sprawie uzyskania praw rzeczowych do przedmiotowego gruntu.

 

SZ1G/00052897/4

 

 

 

Aktualnie nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze geodezyjnym 52/6 objętej KW SZ1G/00003977/1 w obrębie Sowno. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Płoty przyjętym Uchwałą Nr XLIII/327/2021 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30.11.2021 r. działka położona jest na terenie przeznaczonym do obsługi produkcji rolnej i przetwórstwa.

 

 

 

 

 

 

862,00 zł

 

Osoby fizyczne posiadające roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

UWAGA:

Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na okres 21 dni począwszy od dnia 04 sierpnia 2023 r. do dnia 25 sierpnia 2023 r.

STAROSTA GRYFICKI

Ryszard Chmielowicz
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA