przejdź do treści
UE
dnia 23.08.2023 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

WYKAZ

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

przeznaczonej do oddania w dzierżawę w przetargu ustnym nieograniczonym 

Położenie nieruchomości

Część działki nr

Powierzchnia gruntu dzierżawnego

(ha)

Opis nieruchomości

Numer Księgi Wieczystej

Przeznaczenie
nieruchomości ( SUiKZP) i sposób jej zagospodarowania

Czynsz roczny brutto

(zł)

Okres dzierżawy

Obręb Wicimice

gm. Płoty

326/37

17,5387 ha, w tym:

RV - 0,6053ha,

 Ws -  5,1863ha,

 N - 11,4198ha, 

 Lzr-RIVa - 0,3273ha.

Wody stojące z terenami przyległymi z przeznaczeniem na cele rolne.

SZ1G/00039258/6

Zgodnie ze SUiKZP Gminy Płoty działka stanowi wody otwarte, lasy i zadrzewienia, bagna , torfowiska, grunty mało żyzne i nieużytki, zieleń urządzona ( parki , boiska sportowe, skwery);  5.W-7 – granice postulowanych stref zabudowy – strefy zabudowy wielofunkcyjnej, UE-13 Użytki ekologiczne – torfowiska, bagna, mokradła;

A – Granice projektowanych stref ochrony konserwatorskiej;

Zasięg postulowanych stref ochrony archeologicznej WIII.

 

2600

3 lata

Czynsz dzierżawny  podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik zmian cen nieruchomości ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku nieogłoszenia wskaźnika cen nieruchomości, waloryzacji dokonuje się przy zastosowaniu wskaźnika cen towarów i usług.

UWAGA:

Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na okres 21 dni począwszy od dnia 23.07.2023 r. do 13.09.2023 r.

Do pobrania:

- zarządzenie nr 13/WN/2023

 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA