przejdź do treści
UE
dnia 29.03.2011 roku

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w Rewalu stanowiącej własność powiatu Gryfickiego

ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej 100 m od morza, przy ul. Klifowej w Rewalu, gm. Rewal, woj. zachodniopomorskie

Nieruchomość oznaczona numerami działek: 465, 466, 467, 468, 469, 470 o łącznej powierzchni 6180 m kw.
położona jest w obrębie Rewal 2, gm. Rewal, wpisana do księgi wieczystej nr 13221 w Sądzie Rejonowym w Gryficach. Nieruchomość zabudowana jest pawilonem handlowym o pow. użytkowej 63 m kw. oraz 15 domkami letniskowymi o łącznej pow. użytkowej 478 m kw. Dojazd do nieruchomości z drogi publicznej: ul. Klifowej i ul. Lipowej.

Na nieruchomości usytuowane są sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej. Sieć gazowa dostępna z ul. Klifowej, sieć telefonii światłowodowej dostępna z działki przyległej nr 315/9, przeznaczonej na poszerzenie ulicy Klifowej.

Przeznaczenie nieruchomości ustalone decyzją o warunkach zabudowy: zabudowa usługowa zakwaterowania turystycznego z funkcją mieszkalną wraz z przyłączami. Rodzaj zabudowy: zabudowa z możliwym poddaszem użytkowym (maks. 3 kondygnacje). Możliwa funkcja handlowa o pow. użytkowej poniżej 450m kw. lub funkcja gastronomiczna, bez zastosowania urządzeń nagłaśniających.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do dnia 31 maja 2011 r. wpłacą wadium na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach nr 47 2030 0045 1110 0000 0054 0810 w BGŻ S.A. w Gryficach.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 czerwca 2011r. o godz. 12 w Starostwie Powiatowym w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37 w sali 315.

Oględzin nieruchomości można będzie dokonać w dniach 02.05.2011 oraz 20.05.2011 r. w godz. 12.00 - 13.00. Przekazanie nieruchomości na rzecz nabywcy nastąpi 30 września 2011r.

Cena wywoławcza wynosi: 2 781 000 zł
Wadium wynosi: 300 000 zł


Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji.
W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie. Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.
Nabywca ponosi koszt sporządzenia umowy. Cena winna być wpłacona w gotówce nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi, gdy uczestnik, który przetarg wygra, nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym wcześniej terminie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach lub pod nr tel. 91 384 64 50 wew. 406, tel. kom. 603 820 819.

Druki do pobrania:
Mapapowrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA