przejdź do treści
UE
dnia 29.08.2011 roku

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w Rewalu stanowiącej własność powiatu Gryfickiego

 

ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO OGŁASZA II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości położonej 100 m od morza, przy ul. Klifowej w Rewalu, gm. Rewal, woj. Zachodniopomorskie.

 

Nieruchomość oznaczona numerami działek: 465, 466, 467, 468, 469, 470 o łącznej powierzchni 6180 m kw. położona jest w obrębie Rewal 2, gm. Rewal, wpisana do księgi wieczystej nr 13221 w Sądzie Rejonowym w Gryficach. Nieruchomość zabudowana jest pawilonem handlowym oraz 15 domkami letniskowymi o łącznej pow. użytkowej 534 m kw. Dojazd do nieruchomości z drogi publicznej: ul. Klifowej i ul. Lipowej.

 

Na nieruchomości usytuowane są sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej. Sieć gazowa dostępna z ul. Klifowej, sieć telefonii światłowodowej dostępna z działki przyległej nr 315/9, przeznaczonej na poszerzenie ulicy Klifowej.

 

Przeznaczenie nieruchomości ustalone decyzją o warunkach zabudowy:

zabudowa usługowa zakwaterowania turystycznego z funkcją mieszkalną wraz z przyłączami. Rodzaj zabudowy: zabudowa z możliwym poddaszem użytkowym (maks. 3 kondygnacje). Możliwa funkcja handlowa o pow. użytkowej poniżej 450m kw. lub funkcja gastronomiczna, bez zastosowania urządzeń nagłaśniających.  

 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do 31 października 2011 r. wpłacą wadium na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach nr 47 2030 0045 1110 0000 0054 0810 w  BGŻ S.A. w Gryficach. 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 4 listopada 2011 r. o godz. 12 w Starostwie Powiatowym w Gryficach,  Plac Zwycięstwa  37 w sali 315.

 

Oględzin nieruchomości można będzie dokonać w dniach 14 października 2011 r. w godz. 12.00 - 13.00.

 

Cena wywoławcza wynosi:  2 781 000 zł

Wadium wynosi:  300 000 zł

 

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 3 czerwca 2011 r.

 

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający  tożsamość.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru  sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona            i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Nabywca ponosi koszt sporządzenia umowy. Cena winna być wpłacona w gotówce nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi, gdy uczestnik, który przetarg wygra, nie  przystąpi do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym wcześniej terminie.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach

lub pod nr tel. 91 384 64 50 wew. 406, tel. kom. 603 820 819. 

 

Dokumenty do pobrania:
Plan działek
Mapa okolicy
Zdjęcie satelitarne
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA