przejdź do treści
UE
dnia 20.09.2011 roku

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w Śliwinie stanowiącej własność powiatu Gryfickiego

 

ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO

 

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych

 stanowiących własność Powiatu Gryfickiego, położonych 100 m od morza,

przy ul. Klifowej w REWALU, gm. Rewal, woj. zachodniopomorskie.

 

 Opis nieruchomości

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia

(m2)

Zabudowania

Cena wywoławcza

(zł)

Wadium

(zł)

Minimalne postąpienie (zł)

1

465

1050

pawilon handlowy o pow. zab. 94 m2

470 000

50 000

5 000

2

466

1045

- domek letniskowy o pow. zab. 48 m2,

- domek letniskowy o pow. zab. 42 m2,

- domek letniskowy o pow. zab. 43 m2,

470 000

50 000

5 000

3

467

1045

3 domki letniskowe o pow. zab. 42 m2 każdy

470 000

50 000

5 000

4

468

1044

3 domki letniskowe o pow. zab. 43m2 każdy

470 000

50 000

5 000

5

469

1044

3 domki letniskowe o pow. zab. 43 m2 każdy

470 000

50 000

5 000

6

470

952

domek higieniczno-sanitarny o pow. zab. 52 m2

432 000

50 000

5 000

 

Nieruchomości położone w obrębie Rewal 2, gm. Rewal. Dla przedmiotowych nieruchomości Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą nr 13221. Uzbrojenie: sieć energetyczna, wodociągowa i kanalizacji sanitarnej, sieć gazowa dostępna z ul. Klifowej, sieć telefonii światłowodowej dostępna z działki przyległej nr 315/9 przeznaczonej na poszerzenie ul. Klifowej.

 

Warunki zagospodarowania

Przeznaczenie nieruchomości ustalone decyzją o warunkach zabudowy: zabudowa usługowa zakwaterowania turystycznego z funkcją mieszkalną wraz z przyłączami. Rodzaj zabudowy: zabudowa z możliwym poddaszem użytkowym (maksymalnie 3 kondygnacje). Możliwa funkcja handlowa o pow. użytkowej poniżej 450 m2, możliwa funkcja gastronomiczna, bez stosowania urządzeń nagłaśniających.

 

Oględzin nieruchomości będzie można dokonać w dniu 8 listopada 2011 r. w godz.13.00 - 14.00 lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przelewem na konto Starostwa Gryfickiego nr 47 2030 0045 1110 0000 0054 0810 w BGŻ S.A. O/Gryfice, w terminie do dnia 22 listopada 2011r. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Każda z nieruchomości stanowi odrębny przedmiot przetargu, zachodzi zatem obowiązek wpłaty wadium ze wskazaniem nr działki, którą uczestnik przetargu zamierza nabyć.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 listopada 2011 r. o godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach,  Pl. Zwycięstwa 37, III piętro, pokój 315.

 

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 19 sierpnia 2011 r.

 

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. 

Nabywca ponosi koszt sporządzenia umowy. Cena winna być wpłacona w gotówce nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który przetarg wygra nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym wcześniej terminie.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Plac Zwycięstwa 37, pokój 318, lub telefonicznie pod nr (0-91)3846450 wew. 406, tel. kom. 603 820 819.

 

 

Do pobrania:
Zdjęcie satelitarne
Mapa okolicy
Plan działek
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA