przejdź do treści
UE
dnia 17.11.2011 roku

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w Słudwi stanowiącej własność powiatu Gryfickiego

 

Starosta Powiatu Gryfickiego ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Słudwia, gmina Płoty.

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość będąca własnością Skarbu Państwa stanowiąca lokal mieszkalny położony w Słudwi 16/1, składający się z dwóch pokoi i kuchni o łącznej pow. użytkowej 43,74 m², Księga Wieczysta Nnr 23038, wraz z udziałem 454/1000 we własności części wspólnych budynku i gruntu stanowiącego działkę nr 78 o pow. 0,0729 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Słudwia, gm. Płoty, Księga Wieczysta Nr 16721.

 

Opis lokalu: lokal znajduje się w budynku dwu lokalowym wykonanym w technologii tradycyjnej, wiek budynku ok. 75 lat. Stan techniczy i standard lokalu bardzo zły. Instalacje: elektryczna natynkowa (brak licznika), wodociąg, ogrzewanie piecem kaflowym – instalacje nieczynne, brak łazienki i WC.

 

Cena wywoławcza wynosi               16.500,00 zł

Wadium wynosi                                  2.000,00 zł                                     

Minimalne postąpienie wynosi       200,00 zł

 

Warunki zagospodarowania

Zapis w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: wiejskie tereny mieszkalne.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przelewem na konto Starostwa Gryfickiego nr 47 2030 0045 1110 0000 0054 0810 w BGŻ S.A. O/Gryfice, w terminie do dnia 14 grudnia 2011 r. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 19 grudnia 2011 r. o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach Pl. Zwycięstwa 37 pok. 315.

 

Oględzin nieruchomości można będzie dokonać w dniu 1 grudnia 2011 r. w godz. 1100 - 1200.

 

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji.

 

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. 

 

Nabywca ponosi koszt sporządzenia umowy. Cena winna być wpłacona w gotówce nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który przetarg wygra nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie.

 

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, pokój nr 15 lub telefonicznie pod nr (91)3842407 wew. 16.

 

Starosta Powiatu Gryfickiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

Pliki do pobrania:

- mapa
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA