przejdź do treści
UE
dnia 12.01.2012 roku

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonych w Płotach stanowiących własność powiatu Gryfickiego

ZARZĄD  POWIATU  GRYFICKIEGO ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Gryfickiego, położonych w Płotach przy ul. Podgórnej, dla których Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą nr SZ1G/00030519/1.

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia

(ha)

Cena wywoławcza

(zł)

Wadium

(zł)

Minimalne postąpienie (zł)

1

359/2

0,3008

90.000,00

9.000,00

2.000,00

2

359/3

0,1802

36.040,00 netto

3.500,00

1.000,00

3

359/4

0,1692

33.840,00 netto

3.000,00

1.000,00

4

359/5

0,1647

32.940,00 netto

3.000,00

1.000,00

 

Opis nieruchomości:

Przedmiotowe nieruchomości położone są w południowej części miasta Płoty, w kompleksie nowowydzielonych działek budowlanych, poza terenami zasadniczej zabudowy. Oddalone o ok. 600 m. od centrum miasta. Otoczenie tworzy zespół obiektów szkolnych oraz powstające osiedle domów jednorodzinnych. Przedmiotowe nieruchomości posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Działki   o numerach 359/3, 359/4 i 359/5 stanowią nieruchomości niezabudowane.

Działka nr 359/2 jest zabudowana:

-        budynkiem warsztatu o pow. użytkowej 561 m2,

-        zespołem 4 garaży o łącznej pow. użytkowej 72 m2,

-        rampą załadunkową.

 

Warunki zagospodarowania:

Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Płoty, dla przedmiotowych działek – podmiejskie tereny mieszkalne.

 

Okazanie granic nieruchomości nastąpi dnia 3 lutego 2012 r. w godz. od 1200 do 1300.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach nr 47 2030 0045 1110 0000 0054 0810 w BGŻ S.A. O/Gryfice, w terminie do dnia 14 lutego 2012 r. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Każda z nieruchomości stanowi odrębny przedmiot przetargu, zachodzi zatem obowiązek wpłaty wadium ze wskazaniem nr działki, którą uczestnik przetargu zamierza nabyć.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego 2012 r. o godz. 1300 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37, pok. 315.

 

 

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. 

Nabywca ponosi koszt sporządzenia umowy. Cena winna być wpłacona w gotówce nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który przetarg wygra nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.

Zarząd Powiatu Gryfickiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, lub telefonicznie pod nr 91 3842407.

 

Pliki do pobrania:

- Plan działek
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA