przejdź do treści
UE
dnia 14.02.2012 roku

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w Rzęskowie stanowiącej własność powiatu Gryfickiego

ZARZĄD  POWIATU  GRYFICKIEGO ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Gryfickiego, położonych w obrębie Rzęskowo, gmina Gryfice, dla których Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą nr 37083.

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia

(m2)

Cena wywoławcza

netto (zł)

Wadium

(zł)

Minimalne postąpienie (zł)

1

424/19

3016

105.560,00

10.000,00

2.000,00

2

424/184

1495

52.325,00

5.500,00

1.000,00

3

424/185

1359

47.565,00

5.000,00

1.000,00

4

424/186

1113

38.955,00

4.000,00

1.000,00

 

Opis nieruchomości:

Przedmiotowe nieruchomości położone są północno-zachodnich obrzeżach miasta Gryfice, w kompleksie nowo wydzielonych działek budowlanych, poza terenami zasadniczej zabudowy wsi. W odległości około 200 m przebiega droga relacji Gryfice-Niechorze, będącą główną drogą wyjazdową z Gryfic w kierunku morza. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej (nieurządzonej). Po drugiej stronie drogi relacji Gryfice-Niechorze, przy drodze do miejscowości Rzęskowo, znajduje się osiedle domków jednorodzinnych. Działki nieuzbrojone. Do granic kompleksów działek doprowadzona jest sieć wodociągowa i kanalizacyjna.

Warunki zagospodarowania:

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, dla działek:

-        424/19 – zabudowa usługowa usług nieuciążliwych z towarzyszącą funkcją mieszkaniową jednorodzinną, dopuszczalne usługi turystyki – pensjonaty z usługami,

-        424/184, 424/185, 424/186 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych.

 

Okazanie granic nieruchomości nastąpi dnia 24 lutego 2012 r. w godz. od 1200 do 1300.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach nr 47 2030 0045 1110 0000 0054 0810 w BGŻ S.A. O/Gryfice, w terminie do dnia  13 marca 2012 r. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Każda z nieruchomości stanowi odrębny przedmiot przetargu, zachodzi zatem obowiązek wpłaty wadium ze wskazaniem nr działki, którą uczestnik przetargu zamierza nabyć.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 16 marca 2012 r. o godz. 1300 w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37, pok. 315.

 

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 25 listopada 2011 r.

Drugi przetarg odbył się w dniu 20 stycznia 2012 r.

 

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. 

Nabywca ponosi koszt sporządzenia umowy. Cena winna być wpłacona w gotówce nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który przetarg wygra nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej                           w ustalonym terminie.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.

Zarząd Powiatu Gryfickiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37, pok.318, lub telefonicznie pod nr 91 3842407.

 

Do pobrania:

- Plan działek
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA