przejdź do treści
UE
dnia 13.03.2012 roku

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonych w Płotach stanowiących własność powiatu Gryfickiego

ZARZĄD  POWIATU  GRYFICKIEGO ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Gryfickiego, położonych w obrębie nr 4 miasta Płoty przy ul. Podgórnej, dla których Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą nr SZ1G/00030519/1.

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia

(ha)

Cena wywoławcza

netto (zł)

Wadium

(zł)

Minimalne postąpienie (zł)

1

359/4

0,1692

33.840,00

3.000,00

1.000,00

2

359/5

0,1647

32.940,00

3.000,00

1.000,00

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomości niezabudowane, położone w południowej części miasta Płoty, w kompleksie nowowydzielonych działek budowlanych, poza terenami zasadniczej zabudowy. Oddalone o ok. 600 m. od centrum miasta. Otoczenie tworzy zespół obiektów szkolnych oraz powstające osiedle domów jednorodzinnych. Przedmiotowe nieruchomości posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

 

Warunki zagospodarowania:

Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Płoty, dla przedmiotowych działek – podmiejskie tereny mieszkalne.

 

Okazanie granic nieruchomości nastąpi dnia 28 marca 2012 r. w godz. od 1200 do 1300.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach nr 47 2030 0045 1110 0000 0054 0810 w BGŻ S.A. O/Gryfice, w terminie do dnia  10 kwietnia 2012 r. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Każda z nieruchomości stanowi odrębny przedmiot przetargu, zachodzi zatem obowiązek wpłaty wadium ze wskazaniem nr działki, którą uczestnik przetargu zamierza nabyć.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2012 r. o godz. 1300 w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37, pok. 315.

 

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 17 lutego 2012 r.

 

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. 

Nabywca ponosi koszt sporządzenia umowy. Cena winna być wpłacona w gotówce nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który przetarg wygra nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej                           w ustalonym terminie.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.

Zarząd Powiatu Gryfickiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, lub telefonicznie pod nr 91 3842407.

 

Pliki do pobrania:

plan działek
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA