przejdź do treści
UE
dnia 30.03.2012 roku

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w Rzęskowie stanowiącej własność powiatu Gryfickiego

ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Gryfickiego, położonych w obrębie Rzęskowo, gmina Gryfice, dla których Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą nr 37083.

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia

(m2)

Cena wywoławcza

netto (zł)

Wadium

(zł)

Minimalne postąpienie (zł)

1

424/153

1278

44.730,00

5.000,00

1.000,00

2

424/156

1660

58.100,00

6.000,00

1.000,00

3

424/160

2050

71.750,00

7.500,00

1.000,00

4

424/162

1413

49.455,00

5.000,00

1.000,00

5

424/163

1428

49.980,00

5.000,00

1.000,00

6

424/183

1357

47.495,00

5.000,00

1.000,00

7

424/193

890

31.150,00

3.500,00

1.000,00

8

424/194

1253

43.855,00

5.000,00

1.000,00

9

424/195

1129

39.515,00

4.000,00

1.000,00

10

424/196

1026

35.910,00

4.000,00

1.000,00

 

Opis nieruchomości:

Przedmiotowe nieruchomości położone są północno-zachodnich obrzeżach miasta Gryfice, w kompleksie nowo wydzielonych działek budowlanych, poza terenami zasadniczej zabudowy wsi. W odległości około 200 m przebiega droga relacji Gryfice-Niechorze, będącą główną drogą wyjazdową z Gryfic w kierunku morza. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej (nieurządzonej). Po drugiej stronie drogi relacji Gryfice-Niechorze, przy drodze do miejscowości Rzęskowo, znajduje się osiedle domków jednorodzinnych. Działki nieuzbrojone. Do granic kompleksów działek doprowadzona jest sieć wodociągowa i kanalizacyjna.

 

Warunki zagospodarowania:

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych.

 

Okazanie granic nieruchomości nastąpi dnia 27 kwietnia 2012 r. w godz. od 1200 do 1300.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach nr 47 2030 0045 1110 0000 0054 0810 w BGŻ S.A. O/Gryfice, w terminie do dnia 08 maja 2012 r. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach.

 

Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Każda z nieruchomości stanowi odrębny przedmiot przetargu, zachodzi zatem obowiązek wpłaty wadium ze wskazaniem nr działki, którą uczestnik przetargu zamierza nabyć.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 11 maja 2012 r. o godz. 1300 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37, pok. 315.

 

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 04 listopada 2011 r.

Drugi przetarg odbył się w dniu 13 stycznia 2012 r.

Trzeci przetarg odbył się w dniu 28 lutego 2012 r.

 

 • Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
 • W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji.
 • W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.
 • Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
 • Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. 
 • Nabywca ponosi koszt sporządzenia umowy. Cena winna być wpłacona w gotówce nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy.
 • Wpłacone wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który przetarg wygra nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie.
 • Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.
 • Zarząd Powiatu Gryfickiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37, pok.318, lub telefonicznie pod nr 91 3842407.
 • Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie internetowej www.gryfice.pl.
 •  

  Pliki do pobrania:

  - plan działek
  powrót
  Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
  ZGODA