przejdź do treści
UE
dnia 22.05.2012 roku

Ogłoszenie o najmie nieruchomości położonej w Pogorzelicy stanowiącej własność powiatu Gryfickiego

STAROSTA  POWIATU  GRYFICKIEGO OGŁASZA  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY NA  NAJEM  NIERUCHOMOŚCI  NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ  WŁASNOŚĆ  SKARBU  PAŃSTWA.

 

Nieruchomość położona w Pogorzelicy przy ul. Wojska Polskiego, oznaczona nr działki  19 o pow. 7558 m2, KW SZ1G/00040916/7.

 

Warunki zagospodarowania

Zapis w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: tereny leśne.

 

Cena wywoławcza rocznego czynszu najmu netto wynosi                  50.000,00 zł

Wadium wynosi                                                                                                  5.000,00 zł

Minimalne postąpienie wynosi                                                                       1.000,00 zł

 

Do wylicytowanej ceny rocznego czynszu najmu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23%.

 

Okres najmu – 3 lata.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł,  które należy wpłacić przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach Nr 47 2030 0045 1110 0000 0054 0810 w BGŻ S.A. O/Gryfice w terminie do dnia 26 czerwca 2012 r. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

Przetarg odbędzie się dnia 29 czerwca 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37 (pok. 315) o godz. 13.00.

 

Warunkiem podpisania umowy dla najemcy będzie złożenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w formie gotówki, hipoteki, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na wartość wylicytowanej kwoty rocznego czynszu najmu, tytułem zabezpieczenia pokrycia niedokonanych wpłat należnych z tytułu umowy, bezumownego korzystania z nieruchomości jak również zapłaty odsetek i innych należności ubocznych, na czas trwania umowy.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli oferent, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu w wyznaczonym miejscu i czasie.

Z projektem umowy najmu można zapoznać się w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, 72-300 Gryfice, ul. Dworcowa 23, (pok. nr 15), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 lub na stronie internetowej www.gryfice.pl.

 

Pliki do pobrania:

- Plan działki
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA