przejdź do treści
UE
dnia 22.06.2011 roku

Gryficki Streetball 2011

 

Starosta Gryficki Kazimierz Sać oraz Burmistrz Gryfic Andrzej Szczygieł zapraszają na kolejną edycję Turnieju Koszykówki Ulicznej Streetball.

 

Turniej odbędzie się 25 czerwca 2011 r. na boisku przy przystani kajakowej w Gryficach.

 

Gryficki Streetball cieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno ze strony jego uczestników, jak i mieszkańców Powiatu Gryfickiego. W ubiegłorocznej edycji wzięło udział dwadzieścia drużyn w we wszystkich kategoriach wiekowych. Turniej jest wydarzeniem nie tylko kulturalnym, ale i przedsięwzięciem propagującym ideę uczciwego współzawodnictwa wśród biorącej w nim udział młodzieży.

 

Tegoroczny Turniej rozgrywany będzie w trzech kategoriach:

 

- Kategoria szkoły podstawowe - od 7 do 10 lat

- Kategoria młodzieżowa - od 11 do 16 lat

- Kategoria Open

- Kategoria młodzieżowa dziewcząt

 

Poniżej prezentujemy harmonogram rozgrywek:

 

9:30 - Potwierdzenie przybycia drużyn

 

10:00 - Otwarcie Turnieju

 

10:15 - Początek rozgrywek

 

15:00 - Konkurs wsadów

 

15:30 - Konkurs rzutów za 3 punkty

 

16:00 - Finał

 

16:30 - Wręczenie nagród

 

Wszyscy chętni do wzięcia udziału w Turnieju są zobowiązani do zapoznania się i akceptacji Regulaminu i wypełnienia Zgłoszenia Uczestnictwa w Turnieju Koszykówki Ulicznej Streetball, które dostarczą organizatorom najpóźniej w dniu Turnieju.

 

Zgłoszenia na Turniej Streetball przyjmujemy osobiście w Starostwie Powiatowym w Gryficach w pokoju nr 426, telefonicznie pod numerem tel. 091 38 464 50 wew. 444. lub na adres e-mail: promocja@gryfice.pl

 

 

REGULAMIN

Turnieju Koszykówki Ulicznej

Streetball

 

§1

Cel Turnieju

Celem Turnieju jest Promocja Powiatu Gryfickiego, aktywizacja mieszkańców Powiatu Gryfickiego, w szczególności przez pobudzenie ich aktywności fizycznej, upowszechnianie form aktywnego wypoczynku, jak również propagowanie idei zdrowego współzawodnictwa.

 

§2

Organizator

 1. Organizatorem Turnieju jest Starostwo Powiatowe w Gryficach z siedzibą przy Placu Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, zwane dalej „Organizatorem".

 2. Dla celów organizacyjnych i informacyjnych nazwa imprezy brzmi Turniej Koszykówki Ulicznej Streetball, zwany dalej „Turniejem".

 3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje powstałe w trakcie Turnieju.

 4. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za zmiany w programie Turnieju.

 

§3

Uczestnicy

 1. Turniej adresowany jest do wszystkich mieszkańców Powiatu Gryfickiego oraz gości z Niemiec uczestniczących w projekcie „Integracja mieszkańców pogranicza polsko-niemieckiego poprzez wspólne odkrywanie walorów turystycznych Powiatu Gryfickiego".

 2. W przypadku niepełnoletnich Uczestników Turnieju wymagane jest dostarczenie pisemnej zgody opiekuna prawnego na udział w Turnieju.

 3. Akceptując Regulamin każdy z Uczestników oświadcza, iż jest świadom zagrożeń i niebezpieczeństw związanych z taką formą aktywności fizycznej, a tym samym zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora z tytułu ewentualnych szkód na osobie lub mieniu, które nie zostały spowodowane z wyłącznej winy Organizatora.

 4. Zgłoszenie uczestnictwa i przystąpienie do Turnieju jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia Uczestnika do udziału w Turnieju, jak również prawo do wydalenia Uczestnika z Turnieju będącego pod wpływem alkoholu oraz stwarzającego bezpośrednie lub pośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych Uczestników.

 6. Uczestnicy zobowiązani są stosować się do uwag i wytycznych organizatora, osób przez niego upoważnionych oraz obecnych na miejscu ratowników lub przedstawicieli innych służb porządkowych.

 7. Zawodnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone w wyniku użytkowania koszy do gry niezgodnie z regulaminem.

 

§ 4

Zasady

 1. Turniej będzie rozgrywany w kategoriach wiekowych.

 2. W Turnieju mogą wziąć udział w poszczególnych kategoriach wiekowych następujące osoby:

  1. kategoria dziecięca - od 7 do 10 lat;

  2. kategoria młodzieżowa - od 11 do 16 lat;

  3. kategoria Open;

  4. kategoria młodzieżowa dziewcząt;

 3. Każda drużyna będzie liczyła 3 zawodników plus jeden zawodnik rezerwowy.

 4. Mecz rozpoczyna drużyna w składzie 3 zawodników; dopuszczalne jest ukończenie meczu przez minimum dwóch zawodników.

 5. Za zdobyty kosz drużyna otrzymuje 1 punkt, za rzut zza linii 6 metrów - 2 punkty.

 6. Gra toczy się przez 12 minut.

 7. W przypadku remisu po 12 minutach zarządzana jest dogrywka która trwa do zdobycia przez którąkolwiek z drużyn jednego punktu.

 8. Przed grą drużyny losują piłkę.

 9. Każdy zespół może żądać udzielenia jednej sześćdziesięciosekundowej przerwy.

 10. Błąd karany jest stratą piłki i wyrzutem piłki z boku przez drużynę przeciwną - poza linią 6 metrów.

 11. Za faul nie sportowy zawodnika lub faul techniczny karą jest jeden rzut wolny i posiadanie piłki.

 12. Po każdym zdobytym koszu piłka przechodzi w posiadanie drużyny tracącej kosz. Drużyna ta w komplecie wychodzi poza linię 6 metrów. Podobne zasady dotyczą wszelkich innych strat piłki - faul, zebranie piłki po niecelnym rzucie przeciwnika oraz wyjście piłki poza boisko.

 13. Nie wolno dobijać piłki po niecelnym rzucie przeciwników, dobitka po niecelnym rzucie zawodnika własnej drużyny jest dopuszczalna.

 14. Zmiany zawodników są lotne, mogą one być dokonywane wyłącznie, gdy drużyna atakująca rozpoczyna akcję spoza 6 metrów.

 15. W meczach Turnieju Gryficki Streetball 2011 zawody prowadzi sędzia.

 16. Sędzia jest wyznaczony przez organizatorów w celu rozstrzygania kwestii spornych w momencie, gdy kapitanowie drużyn nie dojdą do porozumienia.

 17. Sędziowie mają prawo do usuwania zawodników, którzy w szczególny sposób łamią przepisy gry oraz zasady fair play.

 

§5

Termin

 1. Turniej odbędzie się w dniu 25 czerwca 2011 r. w godzinach od 9:30 do 16:30 na terenie boiska przy przystani kajakowej w Gryficach.

 2. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 25.06.2011r. telefonicznie pod numerem: 091 384 64 50 wew.442, na adres mailowy: promocja@gryfice.pl, lub też osobiście w Starostwie Powiatowym w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, pok.426.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

 2. Informacja o ewentualnych zmianach zostanie podana na stronie internetowej www.gryfice.pl.

 3. Osobą uprawnioną ze strony Organizatora do udzielania wszelkich informacji nt. Imprezy jest Paweł Szeterlak tel. 91 38 464 50 wew. 442.powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA