przejdź do treści
UE
dnia 04.08.2010 roku

Zachodniopomorskie talenty – regionalny system stypendialny - II edycja

Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych PO KL 2007-2013

Cel projektu
Objęcie wsparciem stypendialnym 120 uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa zachodniopomorskiego. Realizacja projektu przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych i podnoszenia jakości kształcenia w regionie. Projekt ma charakter systemowy i skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem maturalnym, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Działania prowadzone w ramach projektu
W ramach projektu przyznawane będą stypendia uczniom szczególnie uzdolnionym, zwłaszcza w kierunkach matematyczno-przyrodniczych. Stypendia mają charakter motywacyjny i wypłacane będą w systemie miesięcznym, w wysokości nie wyższej niż 6 000,00 zł brutto na cały rok szkolny. Wniosek o przyznanie stypendium składać mogą uczniowie pełnoletni; w przypadku ucznia niepełnoletniego wniosek przedkłada rodzic lub opiekun prawny. W projekt zaangażowani zostaną również opiekunowie stypendystów - nauczyciele i wychowawcy.
Stypendium przyznawane będzie w oparciu o takie kryteria jak:
- średnia ocen ogólna min. 4,75;
- średnia ocen z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych min. 4,75;
- status materialny, dochód netto na osobę w rodzinie max. 1 008,00 zł lub 1 166,00 zł w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności jednego z członków rodziny;
- indywidualny plan rozwoju ucznia, którego wykonanie monitorowanie będzie w całym roku szkolnym;
- miejsce zameldowania (ze szczególnym uwzględnieniem uczniów pochodzących z obszarów wiejskich oraz miejskich do 25 tys. mieszkańców).

Działaniem wzmacniającym w motywowaniu uczniów do jak najlepszej realizacji ich indywidualnych planów rozwoju będzie konkursu "Najlepszy z Najlepszych" . Jego laureatami zostanie 15 najzdolniejszych stypendystów, którzy wykażą się najwyższą średnią ocen, osiągnięciami naukowymi oraz wysokimi lokatami w konkursach wiedzy na szczeblu krajowym. Wyróżnione osoby otrzymają nagrody, pomoce naukowo - dydaktyczne, których oficjalne wręczenie nastąpi podczas konferencji podsumowującej realizację projektu.

Beneficjenci Ostateczni
Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem maturalnym, z wyłączeniem szkół dla dorosłych (łącznie 120 osób roku szkolnym 2010/2011).

Nabór wniosków stypendialnych na rok szkolny 2010/2011
Realizacja wypłat nastąpi na początku roku szkolnego 2010/2011. Szczegóły dotyczące zgłaszania się uczniów do udziału w projekcie oraz sposobów przyznawania stypendiów są zawarte w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej projektu: www.stypendia.wup.pl.
Dokumenty należy składać do dnia 15 września 2010 r. do godz. 15:30 w kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Kontakt
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin
tel. 91-42-56-152
tel./fax 91-42-56-177
e-mail: milena_jerchewicz- rom@wup.pl, pawel_szklarski@wup.pl, www.stypendia.wup.pl; www.wup.pl

powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA