przejdź do treści
UE
Wybierz:     Otwarte konkursy ofert     /     Organizacje pożytku publicznego     /     Informacje dodatkowe     /     Kontakt

Darmowy Program PIT dostarcza firma:
PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Otwarte konkursy ofert


Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Zarząd Powiatu Gryfickiego działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 t.j.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania inicjatyw kulturalnych i artystycznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

Do pobrania:

- Wzór oferty na realizację zadania publicznego
- Uchwała Nr 47.27.2019 Zarządu Powiatu w Gryficach w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofertOgłoszenie

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu na realizację w 2017 roku zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

Do pobrania:

- Ogłoszenie o unieważnieniu konkursuNabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych wspieranych przez Powiat Gryficki w roku 2017.

Do pobrania:

- ogłoszenie naboru
Ogłoszenie

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfickiego w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

Do pobrania:

- uchwała zarządu
- wzór oferty


Ogłoszenie

Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu pn. „Upowszechnianie drużynowych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Powiatu Gryfickiego.

 

Do pobrania:

- ogłoszenie o wynikach


Ogłoszenie

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfickiego w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

Do pobrania:

- uchwała zarządu
- wzór oferty


Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Gryfickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Do pobrania:

- ogłoszenie konkursu
Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Gryfickiego informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego na podstawie uchwały Nr V/45/15 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 31 marca 2015 r., wybrano do realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu ofertę: Stowarzyszenia "Gryf Arena" ul. Piłsudskiego 35, 72-300 Gryfice.
Na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu pn. "Upowszechnianie drużynowych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Powiatu Gryfickiego" wpłynęła 1 oferta Stowarzyszenia "Gryf Arena". Komisja Konkursowa dokonała oceny formalnej i merytorycznej oraz wybrała ofertę. Wysokość środków publicznych przyznana na realizację zadania: 50.000,00 zł

 


Wyniki konsultacji Programu Współpracy Powiatu Gryfickiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok

W dniach od 23 lutego do 02 marca br. z inicjatywy Zarządu Powiatu Gryfickiego, zgodnie z uchwałą NR IV/36/15 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji prowadzone były konsultacje Programu Współpracy Powiatu Gryfickiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach były działające na terenie Powiatu Gryfickiego i miasta Gryfice organizacje pozarządowe. Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz formularz, za pomocą którego można było zgłaszać uwagi i propozycje do Programu dostępne były na stronie internetowej Powiatu Gryfickiego: www.gryfice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego, zamieszczonym pod adresem: http://spow.gryfice.ibip.pl/public/w zakładce "konsultacje społeczne" oraz można było przesłać na adres pocztowy: Starostwo Powiatowe w Gryficach, ul. Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice.

Propozycje i uwagi do projektu Programu można było zgłosić też w formie elektronicznej na adres: katarzyna.majewska@gryfice.pl

W wyznaczonym terminie konsultacji - do 02 marca br. nie zgłoszono żadnych propozycji i uwag.

 


Otwarty konkurs ofert

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfickiego w zakresie rozwoju i upowrzechnienia kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

Do pobrania:

- ogłoszenie konkursu o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

- uchwała Zarządu Powiatu o ogłoszeniu konkursu

- wzór oferty na realizację zadania publicznego
Ogłoszenie

Zgodnie z art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Gryfickiego informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, na podstawie uchwały Nr 452/169/14 z dnia 17 kwietnia 2014 r., wybrano ofertę: Stowarzyszenia "Gryf Arena" ul. Piłsudskiego 35, 72-300 Gryfice.

Na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu pn. "Upowszechnianie drużynowych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Powiatu Gryfickiego" wpłynęła 1 oferta Stowarzyszenia "Gryf Arena". Komisja Konkursowa dokonała oceny formalnej i merytorycznej oraz zaopiniowała pozytywnie ofertę. Wysokość środków publicznych przyznana na realizację zadania: 60.000,00 zł


Oferty organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Sąsiady - Trzebiatowskie Spotkanie kultur"
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA